​​​​​

UGOVORI O IZBJEGAVANJU DVOSTRUKOG OPOREZIVANJA

 

Od Ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja koje je sklopila i preuzela Republika Hrvatska u primjeni su:

 
 

Država

Predmet ugovora​

Broj​ NN 

Međ. ugovori

Datum primjene

Autorska naknada 

Stopa

Kamata

Stopa

Dividende​ s vlasničkim udjelom

​Dividende u svim ostalim slučajevima

Dohodak i imovina
13/95
01.01.1998.
10
10
10
10
Dohodak
13/09
01.01.2011.
5
10
02
10
Dohodak i imovina
3/01
01.01.2002.
0
5
03
15
Dohodak i imovina
2/13
01.01.2014.
10
10
510
10
Dohodak i imovina
6/03
01.01.2005.
0
10
53
15
Dohodak i imovina
3/04
01.01.2005.
10
10
51
15
Dohodak i imovina
2/05
01.01.2006.
10
10
51
10
Dohodak i imovina
3/98
01.01.1999.
0
5
5
5
Dohodak i imovina
3/03
03.06.2006.
10
10
51
10
Dohodak i imovina
8/99, 6/12
01.01.2002.
01.01.2013.
10
0
5
5
Dohodak 
10/04
01.01.2005.
5/10
5/15
57
15
Dohodak
12/08
01.01.2010.
10
5
52
10
Dohodak 
8/03
01.01.2005.
10
10
53
15
Dohodak i imovina
Preuzet od SFRJ NN 53/91
08.10.1991.
10
0
52
15
Dohodak
7/04
01.01.2006.
0
0
03
15
Dohodak i imovina
18/97
01.01.1999.
10
10
52
10
Dohodak i imovina
12/13
01.01.2014.
5
5
5
5

​Indija

Dohodak​ 4/14​ ​01.01.2016. ​10 10​ 53 15​
Dohodak
13/09
01.01.2013.
10
10
10
10
Dohodak i imovina
10/04
01.01.2009.
5
5
52
10
Dohodak i imovina
16/03
01.01.2004.
10
0
55
10
Dohodak
3/11
01.01.2012.
10
10
5
10
Dohodak
10/00
01.01.2010.
5
10
15
15
Dohodak i imovina
11/06
01.01.2008.
5
5/10
52/109
15

Japan​

​Dohodak​

​7/19
​01.01.2020.
​5
​5
​5

​1013

Dohodak
11/05
01.01.2007.
10
10
51
10
Dohodak
17/97
01.01.1998.
5
0
51
10
Dohodak i imovina
12/99
01.01.2000.
10
10
5
15
Dohodak
1/09
01.01.2010.
10
0
0
0

​​Kazahstan

​Dohodak
​1/18
01.01.2020.​​10
​10

​52

10​
Dohodak
3/01
01.01.2002.
10
10
5
5
Dohodak i imovina
7/06, 1/07
01.01.2007.
0
5
51
10
Dohodak i imovina 13/17 01.01.2018. 5 5 52
10
Dohodak i imovina
15/02
01.01.2004.
10
0
0
0
Dohodak
3/01
01.01.2002.
10
10
52
10
Dohodak
3/01
01.01.2002.
10
10
51
15

Luksemburg

​Dohodak i imovina 6/14​ 01.01.2017.​ 5​ ​10 53 15​
Dohodak i imovina
11/97
01.01.1999.
0
0
51
10
Dohodak i imovina
13/95
01.01.1997.
10
10
51
15
Dohodak
6/03
01.01.2005.
10
10
53
10
Dohodak
7/99
01.01.2000.
0
0
54
5
Dohodak
1/09, 4/09
01.01.2013.
10
10
81
10
Dohodak
10/03
01.01.2004.
0
0
0
0
Dohodak i imovina
3/06
01.01.2007.
10
5
51
10
Dohodak i imovina
3/01
01.01.2002.
0
0
03
15
Dohodak i imovina
9/06
01.01.2007.
0
0
53
15
Dohodak i imovina
Preuzet od SFRJ NN 53/91
08.10.1991.
10
0
15
15
Dohodak
9/10
01.01.2012.
10
5
0
 0
Dohodak i imovina
13/95
01.01.1997.
10
10
52
15

Portugal

​Dohodak 3/14
01.01.2016.​ 10​ 10​ 53 10​
Dohodak i imovina
11/96
01.01.1997.
10
10
5
5
Dohodak i imovina
11/96
01.01.1998.
10
10
56
10
Dohodak 
10/05, 3/14
01.01.2006.,  01.01.2015.
5
10
51
10
Dohodak 
12/08
01.01.2010.
12
10
53
10
Dohodak i imovina
11/96
01.01.1997.
10
10
51
10
Dohodak i imovina
8/05
01.01.2006.
5
5
5
5
Dohodak i imovina
3/03
01.01.2005.
10
10
51
10
Dohodak i imovina
3/06
01.01.2007.
0
0
08
15
Dohodak i imovina
Preuzet od SFRJ NN 53/91
08.10.1991.
0
0
52
15
Dohodak i imovina
8/99
01.01.2000.
0
5
52
15

Turkmenistan

​Dohodak ​3/15 01.01.2016.​
 
​10 10​ 10​ 10​
Dohodak
5/99
01.01.2001.
10
10
10
10

Ujedinjeni Arapski Emirati​

​Dohodak ​13/17 ​01.01.2019. ​5 ​5 ​5 ​5
Dohodak i imovina
11/97
01.01.2000.
10
10
51
10
Dohodak i imovina
5/15
01.01.2016.
5
5
511/1512
10

Vijetnam

​Dohodak
1/19​​01.01.2020.
10​10​​10
​10
 


1 Ako je stvarni korisnik društvo u čijem je izravnom vlasništvu najmanje 25% kapitala društva koje isplaćuje dividende 

2 Ako je stvarni korisnik društvo (osim partnerstva) koje izravno posjeduje najmanje 25% kapitala društva koje isplaćuje dividende 

3 Ako je stvarni korisnik društvo koje izravno ili neizravno posjeduje najmanje 10% kapitala društva koje isplaćuje dividende  

4 Ako su dividende plaćene od strane društva koje je rezident Hrvatske rezidentu Malte koji je stvarni korisnik istih, tako razrezan hrvatski porez ne smije biti veći od 5% od bruto-iznosa tih dividendi

5 Ako je stvarni korisnik društvo (osim partnerstva) koje izravno raspolaže s najmanje 10% prava glasa u društvu koje isplaćuje dividende 

6 Ako je stvarni korisnik društvo koje izravno posjeduje najmanje 25% kapitala društva koje isplaćuje dividende, a taj udio mora iznositi najmanje 100.000 USD 

7 Ako je stvarni korisnik društvo koje izravno posjeduje najmanje 20% kapitala društva koje isplaćuje dividende 

8 Ako su dividende isplaćene društvu čija je imovina potpuno ili djelomično podijeljena na dionice, sve dok ono izravno posjeduje najmanje 25% imovine društva koje isplaćuje dividende 

9 Kada je stvarni korisnik dividendi društvo u čijem je izravnom vlasništvu najmanje 10% kapitala društva koje isplaćuje dividende u slučaju kad je potonje društvo rezident Izraela, a dividende se isplaćuju iz dobiti koja je podložna oporezivanju u Izraelu po stopi nižoj od uobičajene stope izraelskog poreza na dobit društva 

10 Kada je stvarni korisnik društvo (osim partnerstva) koje izravno posjeduje 25% kapitala društva koje isplaćuje dividende, te je uložio u kapital tog društva iznos od najmanje 150.000 EUR

11 Ako je stvarni korisnik društvo koje je rezident druge države ugovornice i kontrolira, izravno ili neizravno, najmanje 25% kapitala društva koje isplaćuje dividende (osim kada dividende isplaćuje subjekt za ulaganja kako je spomenuto u podstavku (b))

12 Kada se te dividende isplaćuju iz dohotka (uključujući dobit) koji proizlazi izravno ili neizravno od nekretnina u smislu članka 6. od strane subjekta za ulaganja koji vrši raspodjelu najvećeg dijela ovog dohotka na godišnjoj osnovi i čiji je dohodak od takvih nekretnina izuzet od poreza

13 Dividende koje se odbijaju prilikom računanja oporezive dobiti društva koje isplaćuje dividende u državi ugovornici u kojoj je to društvo rezident mogu se oporezivati u toj državi ugovornici sukladno propisima te države ugovornice, ali ako je stvarni korisnik dividendi rezident druge države ugovornice, tada tako obračunat porez ne smije biti veći od 10 posto bruto-iznosa dividendi

 

​​​