STANDARDI ZA DOSTAVU PODATAKA U E-OBLIKU

 

Temeljem Pravilnika o obliku, sadržaju, roku i načinu dostave poslovnih knjiga, evidencija i izvješća koji se čuvaju u elektroničkom obliku (Narodne novine 59/09), porezni obveznik koji vodi podatke u elektroničkom obliku dužan je na zahtjev poreznog tijela dostaviti na uvid u obliku elektroničkog zapisa sve datoteke, evidencije, izvješća i druge podatke koji izravno ili neizravno utječu na utvrđivanje porezne osnovice.

 

Dokumenti:

 

Uputa o dostavi podataka u elektroničkom obliku u standardiziranom obliku na zahtjev Porezne uprave (11.2.2014.)