​​​BREXIT – PRIPREMA ZA KRAJ PRIJELAZNOG RAZDOBLJA

Od 1. veljače 2020. UK više nije država članica EU.

Od 1. veljače 2020. do 31. prosinca 2020. u odnosima između EU i UK primjenjivalo se prijelazno razdoblje utvrđeno Sporazumom o povlačenju. Za vrijeme trajanja prijelaznog razdoblja pravila i postupci za oporezivanje i carinu ostali su isti kao prije.

Nakon isteka prijelaznog razdoblja, od 1. siječnja 2021. u odnosima između EU i UK primjenjuju se pravila i postupci za oporezivanje kao između EU i bilo koje treće zemlje.

TRANSAKCIJE DOBRIMA

Od 1. siječnja 2021. na isporuke dobara između država članica EU i UK primjenjuju se PDV pravila za uvoz odnosno izvoz. To znači da su porezni obveznici obvezni platiti PDV pri uvozu dobara iz UK u EU, te da je za njih obvezan carinski postupak pri izvozu dobara iz EU u UK.

Ako prijevoz dobara iz EU započne prije isteka prijelaznog razdoblja, a dobra stignu u UK nakon 31. prosinca 2020., smatra se da je isporučitelj obavio isporuku dobara unutar EU. Ako prijevoz dobara iz UK započne prije isteka prijelaznog razdoblja, a dobra stignu u EU nakon 31. prosinca 2020. smatra se da je primatelj obavio stjecanje dobara u EU.

Sastavni dio Sporazuma o povlačenju je Protokol o Irskoj/Sjevernoj Irskoj prema kojemu se odredbe prava EU o PDV-u u pogledu dobara nastavljaju primjenjivati u Sjevernoj Irskoj i nakon prijelaznog razdoblja. To znači da za isporuke dobara između EU i Sjeverne Irske pravila i postupci za oporezivanje ostaju isti kao prije.

MOSS

Porezni obveznici koji primjenjuju posebni postupak oporezivanja za telekomunikacijske usluge, usluge radijskog i televizijskog emitiranja i elektronički obavljene usluge osobama koje nisu porezni obveznici, izmjene prijava PDV-a koje su podnesene u RH, a odnose se na usluge obavljene u UK do 31. prosinca 2020., dostavljaju najkasnije 31. prosinca 2021.

POVRAT PDV-a

Zahtjevi za povrat PDV-a koji je porezni obveznik sa sjedištem u EU platio u UK u razdoblju do 31. prosinca 2020., podnose se putem elektroničkog sustava najkasnije 31. ožujka 2021. Uvjeti za povrat PDV-a ostaju isti kao prije.

Zahtjevi za povrat PDV-a koji je porezni obveznik sa sjedištem u EU platio u UK u razdoblju od 1. siječnja 2021. mogu se ostvariti u skladu s postupkom povrata PDV-a za treće zemlje. S tim u vezi RH i UK potvrdile su uzajamnost na području povrata PDV-a. UK je potvrdila da će nastaviti vraćati PDV hrvatskim tvrtkama i nakon prijelaznog razdoblja.​

OBVEZA IMENOVANJA POREZNOG ZASTUPNIKA U RH ZA POREZNE OBVEZNIKE IZ UK​

Porezni obveznik koji nema sjedište u RH niti na području EU, ali ima sjedište u trećoj zemlji ili na trećem području i koji je obvezan platiti hrvatski PDV, mora imenovati poreznog zastupnika kao osobu koja je obvezna platiti PDV, ako RH nije sklopila sporazume o uzajamnoj pomoći kod naplate potraživanja vezanih za poreze, carine i druge mjere te o administrativnoj suradnji i suzbijanju prijevara u području PDV-a. 

Obzirom da je 1. siječnja 2021. na snagu stupio Sporazum o trgovini i suradnji između EU i UK, koji između ostalog, sadrži i Protokol o administrativnoj suradnji i suzbijanju prijevara u području PDV-a i o uzajamnoj pomoći pri naplati poreznih i carinskih potraživanja, porezni obveznici sa sjedištem u UK nisu obvezni imenovati poreznog zastupnika u RH.

OBVEZE PODNOŠENJA INFORMACIJA O FINANCIJSKIM RAČUNIMA (DAC2), IZVJEŠĆIMA PO DRŽAVAMA (CBCR) I PREKOGRANIČNIM POREZNIM ARANŽMANIMA (DAC6)  U ODNOSU NA OBVEZNIKE IZ UK

Obveza podnošenja informacija o prekograničnim aranžmanima (DAC6) u odnosu na UK i dalje je obvezna.

Prema članku 3. točki 18. Diretkive o administrativnoj suradnji, „prekogranični aranžman“ znači aranžman koji se odnosi na više od jedne države članice ili na jednu državu članicu i treću zemlju, pri čemu je ispunjen najmanje jedan od sljedećih uvjeta: 

(a) sudionici u aranžmanu nisu svi rezidenti u porezne svrhe u istoj jurisdikciji; 

(b) jedan ili više sudionika u aranžmanu istodobno su rezidenti u porezne svrhe u više od jedne jurisdikcije; 

(c) jedan ili više sudionika u aranžmanu posluje u drugoj jurisdikciji preko stalne poslovne jedinice koja se nalazi u toj jurisdikciji, a taj je aranžman dio poslovanja ili cjelokupno poslovanje te stalne poslovne jedinice; 

(d) jedan ili više sudionika u aranžmanu obavlja djelatnost u drugoj jurisdikciji, a da pritom nije rezident u porezne svrhe u toj jurisdikciji niti je u njoj uspostavio stalnu poslovnu jedinicu; 

(e) takav aranžman može imati učinak na automatsku razmjenu informacija ili identifikaciju stvarnog vlasništva 

Shodno navedenome,  posrednici  u RH su u obvezi izvještavati o aranžmanima koji uključuju drugu državu članicu ili treću zemlju (UK se smatra trećom zemljom) i za prijelazna razdoblja  i za razdoblja koja su počela teći od 1.1.2021., a ako je posrednik iz treće zemlje (UK) obveza  podnošenja prelazi na relevantnog poreznog obveznika.  

RH  za sad neće dostavljati informacije o prekograničnim aranžmanima prema UK,  jer je UK od 1.1.2020. treća zemlja, sve dok RH ne sklopi poseban sporazum s UK.

Obveza podnošenja informacija o financijskim računima (DAC2) i o izvješćima po državama CBCR (DAC4) prema Poreznoj upravi  i dalje je snazi prema važećim propisanim rokovima i načinima podnošenja informacija.


Sve informacije i obavijesti mogu se pratiti na mrežnim stranicama Europske komisije​.

Brexit