​UOBIČAJENO BORAVIŠTE ZA POREZNE SVRHE

Uobičajeno boravište poreznog obveznika je u mjestu u kojem se zadržava pod okolnostima na osnovi kojih se može zaključiti da on u tom mjestu ili na tom području ne boravi samo privremeno.

Uobičajenim boravištem smatra se stalan ili vremenski povezan boravak u trajanju od najmanje 183 dana u jednoj ili u dvije kalendarske godine. Za određivanje uobičajenog boravišta nisu važni kratkotrajni prekidi boravka što ne traju dulje od jedne godine.