POSLOVNA JEDINICA NEREZIDENTA

 

Poslovna jedinica nerezidenta je stalno mjesto poslovanja putem kojega inozemni poduzetnik nerezident obavlja djelatnost u Republici Hrvatskoj, u cijelosti ili djelomično. Poslovnom jedinicom inozemnog poduzetnika (nerezidenta) osobito se smatra:

1.      sjedište uprave,

2.      podružnica,

3.      poslovnica,

4.      tvornica,

5.      radionica,

6.      rudnik, naftni ili plinski izvor, kamenolom, ili bilo koje drugo mjesto iskorištavanja prirodnih bogatstava,

7.      gradilište, odnosno građevinski ili montažni projekt koji čine stalnu poslovnu jedinicu, samo ako traju duže od šest mjeseci,

8.      zastupnik inozemnog poduzetnika (nerezidenta) koji djeluje u njegovo ime u svezi s bilo kojom aktivnošću:

8.1 ako ima i uobičajeno se koristi ovlastima za sklapanje ugovora u ime inozemnog poduzetnika, (osim ako se poslovanje obavlja preko posrednika, glavnog ili drugog zastupnika sa samostalnim statusom koji poslove inozemnog poduzetnika, nerezidenta obavlja u okviru svoje redovite poslovne djelatnosti, zbog čega se to mjesto poslovanja ne smatra poslovnom jedinicom), ili

8.2 ako nema ovlasti iz točke 8.1, ali uobičajeno drži zalihe proizvoda ili trgovačke robe iz kojih redovito obavlja isporuke u ime inozemnog poduzetnika, 

9.      obavljanje usluga, uključujući savjetodavne ili poslovne usluge, ako isti ili povezani projekt obavljanja usluga traje dulje od 3 mjeseca zaredom u bilo kojem razdoblju od 12 mjeseci zaredom. 

Poslovnom jedinicom ne smatra se mjesto poslovanja inozemnog poduzetnika, nerezidenta, koji u tuzemstvu:

1.      koristi prostore samo za skladištenje, rastavljanje ili dostavu proizvoda ili robe,

2.      drži zalihe proizvoda ili robe samo radi skladištenja, rastavljanja ili dostave,

3.      drži zalihe proizvoda ili robe samo radi prerade od strane druge osobe,

4.      drži mjesto poslovanja samo radi nabave proizvoda ili robe odnosno prikupljanja informacija za sebe,

5.      drži mjesto poslovanja samo za svoje pripremne ili pomoćne aktivnosti,

6.      drži mjesto poslovanja za bilo koju kombinaciju aktivnosti određenih u točkama od 1. do 5., pod uvjetom da opća aktivnost mjesta poslovanja, koja je posljedica te kombinacije, ima pripremni ili pomoćni značaj.