POREZ NA DOHODAK - Mjesečne porezne osnovice i porezne stope

 
Mjesečna porezna osnovica
Stopa
do 30.000,00 kn  (3981,69 eura)
20%
iznad 30.000,00 kn  (3981,69 eura)​​
30%