DOPRINOSI - MIROVINA

 
Naziv osiguranika
Obveznik obračunavanja doprinosa
Obveznik plaćanja doprinosa
Vrste doprinosa i stope
Osnovica za obračun doprinosa
Rok za obračun i uplatu doprinosa
Korisnik invalidske mirovine zbog profesionalne nesposobnosti za rad
Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje
 
 
Državni proračun putem mjerodavnog ministarstva
 
doprinos za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje - 5% (za osiguranika tog osiguranja)
prosječna plaća, a razmjerno ostvarenom stažu
do 30. dana u mjesecu za prethodni mjesec
Umirovljenik - osiguranik korisnik mirovine po propisima o mirovinskom osiguranju RH čiji je mjesečni iznos mirovine do iznosa prosječne neto plaće i umirovljenik koji je to pravo stekao prema Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji
Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje
Državni proračun
dodatni doprinos za zdravstveno osiguranje – 1%
zbrojeni iznos mjesečnih mirovina što se isplaćuju svim osiguranicima čija je mjesečna mirovina niža od prosječne neto plaće
do posljednjeg dana u mjesecu u kojemu je isplaćena mirovina
Umirovljenik -osiguranik korisnik mirovine prema Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji čiji je mjesečni iznos mirovine viši od iznosa prosječne neto plaće
Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje
  
 
 
 
Državni proračun
dodatni doprinos za zdravstveno osiguranje – 3%
zbrojeni iznos mjesečnih mirovina što se isplaćuju svim osiguranicima čija je mjesečna mirovina viša od prosječne neto plaće
do posljednjeg dana u mjesecu u kojemu je mirovina isplaćena
Umirovljenik - osiguranik korisnik mirovine po propisima o mirovinskom osiguranju RH čiji je mjesečni iznos mirovine viši od prosječne neto plaće
Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje
Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje, obustavom od mirovine
dodatni doprinos za zdravstveno osiguranje – 3%
iznos mirovine
do posljednjeg dana u mjesecu u kojemu je isplaćena mirovina
Umirovljenik osiguranik po osnovi mirovine ili invalidnine iz inozemstva koji nije korisnik inozemnog zdravstvenog osiguranja
Porezna uprava utvrđuje rješenjem
Umirovljenik
doprinos za zdravstveno osiguranje – 16,5%
svota mirovine ili invalidnine, ali ne manje od najniže mjesečne osnovice, a najviše do prosječne plaće
do 15. dana u mjesecu za prethodni mjesec