DOPRINOSI - MIROVINA

 
​​N​aziv osiguranika
Obveznik obračunavanja doprinosa
Obveznik plaćanja doprinosa
Vrste doprinosa i stope
Osnovica za obračun doprinosa
Rok za obračun i uplatu doprinosa
Korisnik invalidske mirovine zbog profesionalne nesposobnosti za rad
Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje
 
 
Državni proračun putem mjerodavnog ministarstva
 
doprinos za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje - 5% (za osiguranika tog osiguranja)
prosječna plaća, a razmjerno ostvarenom stažu
do 30. dana u mjesecu za prethodni mjesec
Umirovljenik osiguranik po osnovi mirovine ili invalidnine iz inozemstva koji nije korisnik inozemnog zdravstvenog osiguranja
Porezna uprava utvrđuje rješenjem
Umirovljenik
doprinos za zdravstveno osiguranje – 16,5%
svota mirovine ili invalidnine, ali ne manje od najniže mjesečne osnovice, a najviše do prosječne plaće
do 15. dana u mjesecu za prethodni mjesec