DOPRINOSI (općenito za drugi dohodak)

 
Obveznik doprinosa
Obveznik obračunavanja i plaćanja doprinosa
Vrsta doprinosa i stope za obračun doprinosa
Osnovica za obračun doprinosa
​Rok za obračun doprinosa
Rok za uplatu
doprinosa
Fizička osoba koja ostvaruje  primitak od kojega se utvrđuje drugi dohodak
Isplatitelj primitka
1. doprinos za mirovinsko osiguranje - 10%   
ILI 
1. doprinos za  mirovinsko osiguranje  - 7,5%  
2. doprinos za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje -  2,5%
 
Svota primitka umanjena za porezno priznate izdatke

Prije isplate primitka, a za primitke u naravi do posljednjeg dana u mjesecu u kojem je primitak ostvaren
Istovremeno s isplatom primitka, a za primitke u naravi do posljednjeg dana u mjesecu u kojem je primitak ostvaren
Fizička osoba koja primitak od kojega se utvrđuje drugi dohodak ostvari neposredno iz druge države  članice EU, Europskog gospodarskog prostora i Švicarske konfederacije iz inozemstva, ili od druge fizičke osobe koja nije poslovni subjekt
Fizička osoba koja je ostvarila primitak
1. doprinos za mirovinsko osiguranje - 10%   
ILI 
1. doprinos za  mirovinsko osiguranje  - 7,5%  
 2. doprinos za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje -  2,5%
Svota primitka
umanjena za porezno priznate izdatke
​U roku 8 dana od dana primitka
U roku  8 dana od dana primitka
​Isplatitelj primitka od kojega se utvrđuje drugi dohodak
 
​Isplatitelj primitka
​Doprinos za zdravstveno osiguranje 16,5%
​Svota primitka
umanjena za porezno priznate izdatke
​Prije isplate primitka
Istovremeno s isplatom primitka
Isplatitelj primitka koji osiguranika prema toj osnovi upućuje na službeni put u inozemstvo
Isplatitelj primitka
Posebni doprinos za korištenje zdravstvene zaštite u inozemstvu  - 20%
Umnožak prosječne plaće i koeficijenta 0,38
​Do 15. dana u mjesecu za prethodni mjesec
Do 15. dana u mjesecu za prethodni mjesec