Autor djela je fizič­ka osoba koja je djelo stvorila iz književnog ili umjetničkog područja ili izričaja folklora.

Autorsko djelo strogo je regulirano Zakonom o autorskom pravu.

Autorska djela jesu osobito:

 • jezična djela (pisana djela, govorna djela, računalni programi),

 • glazbena djela, s riječima ili bez riječi,

 • dramska i dramsko-glazbena djela,

 • koreografska i pantomimska djela,

 • djela likovne umjetnosti (s područja slikarstva, kiparstva i grafike), bez obzira na materijal od kojega su načinjena, te ostala djela likovnih umjetnosti,

 • djela arhitekture,

 • djela primijenjenih umjetnosti i industrijskog dizajna,

 • fotografska djela i djela proizvedena postupkom sličnim fotografskom,

 • audiovizualna djela (kinematografska djela i djela stvorena na način sličan kinematografskom stvaranju),

 • kartografska djela,

 • prikazi znanstvene ili tehničke prirode kao što su crteži, planovi skice, tablice i dr.