Obavijest o javnom savjetovanju

Objavljeno: 5.lipnja 2023.

​​Na portalu e-Savjetovanje započelo je javno savjetovanje za sljedeće prijedloge propisa:

 

  • Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dobit s pripadajućim Obrascem prethodne procjene

               Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dobit i Obrazac prethodne procjene

  • Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dodanu vrijednost s pripadajućim Obrascem prethodne procjene

Zakon o izmjenama dopunama Zakona o porezu na dodanu vrijednost i Obrazac prethodne procjene

  • Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o doprinosima

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o doprinosima  i Obrazac prethodne procjene

  • Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom

               Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom i Obrazac prethodne procjene

  • Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o administrativnoj suradnji u području poreza 

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o administrativnoj suradnji u području poreza i Obrazac prethodne procjene

  • Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o poreznom savjetništvu

               Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o poreznom savjetništvu   i Obrazac prethodne procjene

  • Nacrt prijedloga zakona o izmjenama Zakona o lokalnim porezima

                Zakon o izmjenama Zakona o lokalnim porezima i Obrazac prethodne procjene

  • Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak   

               Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak i Obrazac prethodne procjene

 

Rok za slanje komentara je 16. lipnja 2023.


​​