Analiza utjecaja snižavanja stopa PDV-a na cijene

Objavljeno: 22.svibnja 2023.

​U sklopu sveobuhvatnog paketa mjera za ublažavanje rasta cijena energenata u proljeće 2022. godine donijet je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine broj 39/2022) s početkom primjene od 1. travnja 2022. godine. Na temelju navedenog Zakona proširena je primjena snižene stope PDV-a. Više o tome pročitajte ovdje.​

​​