Obavijest pružateljima platnih usluga

Objavljeno: 15.ožujka 2023.

​Obavještavamo Vas da Republika Hrvatska kao članica Europske unije ima obvezu do 31. prosinca 2023. u nacionalno zakonodavstvo preuzeti odredbe Direktive Vijeća (EU) 2020/284 od 18. veljače 2020. o izmjeni Direktive 2006/112/EZ u pogledu uvođenja određenih zahtjeva za pružatelje platnih usluga, kako bi se državama članicama omogućilo provođenje kontrola nad prekograničnim isporukama i suzbijanje prijevara u vezi s PDV-om.

S tim u vezi, Zakonom o porezu na dodanu vrijednost bit će propisane odredbe o obvezi pružatelja platnih usluga da vode dovoljno detaljnu evidenciju o platnim uslugama koje se obavljaju u vezi s prekograničnim plaćanjima, koje će stupiti na snagu 1. siječnja 2024.

Slijedom navedenog, upućujemo Vas na:

​Napominjemo da se odredbe uredbi ne preuzimaju u nacionalno zakonodavstvo, obzirom da se izravno primjenjuju.​

Za dodatna pitanja možete nam se obratiti na adresu elektroničke pošte: cesop@porezna-uprava.hr


​​