Projekt Fiskalizacija 2.0 - Implementacija sustava za bezgotovinsko plaćanje putem eRačuna s integriranom e-arhivom te naprednog online knjigovodstva u sustavu PDV-a

Objavljeno: 27.siječnja 2023.

​Postojeći porezni sustavi temelje se na ispunjavanju poreznih obveza podnošenjem velikog broja periodičnih poreznih prijava koje se još nadopunjuju traženjem dostave dodatnih podataka od poreznih obveznika. Tako ustrojeni i organizirani sustavi, u vrijeme danas dostupnih tehnologija, postaju preveliko administrativno opterećenje za sve sudionike. Stoga se sve više poreznih sustava okreće ka korištenju modernih tehnologija koje će omogućiti razmjenu podataka integriranih u procese poduzetnika, a jedan od najzastupljenijih načina u državama članicama EU je uvođenje obvezne razmjene eRačuna. Na taj način se smanjuje administrativno opterećenje poreznih obveznika uz smanjene troškove dostave dodatnih podataka, a ujedno se omogućava poreznim tijelima zadovoljavajuća razina potrebnih podataka.

U tom cilju Ministarstvo financija, Porezna uprava pokrenula je projekt „Fiskalizacija 2.0 - Implementacija sustava za bezgotovinsko plaćanje putem eRačuna s integriranom e-arhivom te naprednog online knjigovodstva u sustavu PDV-a“ (u daljnjem tekstu: Fiskalizacija 2.0) financiran iz bespovratnih sredstava programa Nacionalnog plana oporavka i otpornosti. Cilj projekta Fiskalizacija 2.0 je uvođenje obvezne razmjene eRačuna između poduzetnika uz uspostavu sustava za fiskaliziranje bezgotovinskih računa te novog izvještajnog sustava integriranog u poslovanje poreznih obveznika. Projekt se provodi do kraja 2024. godine.  U provedbu projekta Porezna uprava uključila je u rad radnih skupina predstavnike poslovne i stručne javnosti kako bi se zajedničkim djelovanjem proučile najbolje prakse te pronašla najbolja rješenja novoga izvještajnog sustava.

Kroz provedbu projekta tražit će se rješenja koja će osigurati koristi za sve porezne obveznike i uključena javno pravna tijela, kao što su:

  • smanjenje broja obrazaca,

  • stvaranje preduvjeta za pred ispunjenost podataka kojim će se poreznim obveznicima omogućiti provjera točnosti ispunjavanja poreznih obveza,

  • doprinos zaštiti okoliša upotrebom eRačuna u cijelom poslovnom procesu sve do digitalne umjesto „papirnate“ arhive računa,

  • mogućnost praćenja i povezivanja računa i prevencija poreznih prijevara vezanih uz povrat PDV-a,

  • potpora u procjeni i praćenju makroekonomskih pokazatelja koji će omogućiti bolje donošenje i praćenje ostvarenja javnih politika,

  • besplatna aplikacija za razmjenu eRačuna za male poduzetnike.

U sklopu projekta Fiskalizacija 2.0, u razdoblju od 18. siječnja 2023. do 17. veljače 2023. godine, provodi se anketa putem jednostavnog anketnog upitnika s ciljem prikupljanja informacija od poreznih obveznika. Pitanja su povezana uz sadašnje korištenje eRačuna i poslovne procese u kojima su implementirani, kao i o očekivanjima od korištenja eRačuna. Sama anketa dostupna je poreznim obveznicima u okviru ePorezne te je za popunjavanje iste potrebno najviše 5 minuta. Validacijom odgovora iz upitnika sakupit će se podaci koji će u značajnoj mjeri doprinijeti daljnjem smjeru razvoja ovoga projekta. Stoga Porezna uprava poziva porezne obveznike da izdvoje vrijeme i popune anketu.

Porezna uprava će na svojim Internet stranicama obavještavati javnost o provedbi Projekta na poveznici https://www.porezna-uprava.hr/HR_projekti/Stranice/Fiskalizacija_2.0.aspx.

​​