Ispravak netočnih tvrdnji gospodina dr.sc. Damira Novotnya objavljenih u emisiji "Novi dan" na N1 televiziji 18.siječnja 2023.

Objavljeno: 19.siječnja 2023.

​Radi istinitog i potpunog informiranja javnosti povodom izjave gospodina dr. sc. Damira Novotnyja koja je 18. siječnja 2023. objavljena u medijima kako: „U Hrvatskoj je donedavno postojala jedna stopa, 25 %, i ona je viša od stope PDV-a. Ta stopa je vrlo visoka u odnosu na Austriju, Njemačku, Italiju, a da ne govorim o sniženim stopama. Austrija ima 9.5% na sve prehrambene proizvode, uključujući hranu za kućne ljubimce, oporezuje se sa značajno manjim stopama nego u Hrvatskoj.“ skrećemo pažnju da Republika Hrvatska nikada nije imala samo jednu stopu PDV-a koja je iznosila 25%.

Naime, stopa PDV-a od 25% u Republici Hrvatskoj primjenjuje se od 1. ožujka 2012. te su uz nju u primjeni bile i dvije snižene stope PDV-a od 10 % i 0 %, a koje su naknadno zamijenjene sniženim stopama od 13% i 5%. Od početka porezne reforme kontinuirano se povećava opseg dobara i usluga koje se oporezuju sniženim stopama PDV-a. Najznačajnije proširenje primjene stope PDV-a od 5% izvršeno je 1. travnja 2022. od kada se ista primjenjuje, među ostalim, na široki spektar hrane.

U Hrvatskoj PDV se obračunava i plaća po sniženoj stopi od 5% na isporuke sljedećih dobara:

 *   sve vrste kruha,

 *   sve vrste mlijeka (kravlje, ovčje, kozje) koje se stavlja u promet pod istim nazivom u tekućem stanju, svježe, pasterizirano, homogenizirano, kondenzirano (osim kiselog mlijeka, jogurta, kefira, čokoladnog mlijeka i drugih mliječnih proizvoda), nadomjestke za majčino mlijeko,

 *   dječju hranu i prerađenu hranu na bazi žitarica za dojenčad i malu djecu,

 *   jestiva ulja i masti, biljnog i životinjskog podrijetla, maslac i margarin,

 *   isporuku živih životinja: goveda, svinja, ovaca, koza, konja, magaraca, domaće peradi, kunića i zečeva,

 *   isporuku svježeg ili rashlađenog mesa i jestivih klaoničkih proizvoda od: goveda, svinja, ovaca, koza, konja, magaraca, domaće peradi, kunića i zečeva,

 *   isporuku svježih ili rashlađenih kobasica i sličnih proizvoda od mesa, mesnih klaoničkih proizvoda ili krvi,

 *   isporuku žive ribe,

 *   isporuku svježe ili rashlađene ribe, mekušaca i ostalih vodenih beskralježnjaka,

 *   isporuku svježih ili rashlađenih rakova

 *   isporuku svježeg ili rashlađenog povrća, korijena i gomolja, uključujući mahunasto suho povrće,

 *   isporuku svježeg i suhog voća i orašastih plodova,

 *   isporuku svježih jaja peradi, u ljusci,

 *   proizvode koji se pretežito koriste kao hrana za životinje, osim hrane za kućne ljubimce.

Posebno ističemo da je u cijelosti  netočna tvrdnja, kako se navodi, da „u Hrvatskoj postoji trošarina na običnu vodu dok je u Sloveniji takva trošarina vrlo niska ili je nema“, s obzirom da niti u Hrvatskoj niti u Sloveniji uopće niti ne postoji trošarina na vodu.

Napominjemo da trošarina na vodu nikada nije niti postojala u Hrvatskoj te da je trošarinski sustav harmoniziran na razini EU, pri čemu voda uopće nije predmet trošarinskog oporezivanja.

Kada su u pitanju cijene, porezi su samo jedan od cijelog niza faktora koji utječu na njihovo formiranje. Naime, na prodajne cijene utječu i trgovačke marže, te se prodajne cijene formiraju prvenstveno u zavisnosti od elastičnosti potražnje, bez obzira na stopu PDV-a ili druge oblike poreznih davanja. 

​​