Studentski limit

Objavljeno: 30.prosinca 2022.

Radi učestalih pitanja oko poreznog tretman studenata, Porezna uprava ponovno podsjeća na postojeće i nove zakonske odredbe.

Vezano uz rad studenata  potrebno je razlikovati:

 1. iznos do kojeg se student može smatrati uzdržavanim članom i
 2. iznos do kojeg  primici, koje student ostvari radom preko učeničkih i studentskih udruga, ne podliježu oporezivanju.

  U nastavku ponovno podsjećamo na te promjene u poreznom tretmanu povezano uz rad studenata.

  1. Iznos do kojeg se student može smatrati uzdržavanim članom

  Izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak koji je u Hrvatskom saboru izglasan na 14-oj. Izvanrednoj sjednici 16. prosinca 2022. povećan je iznos primitaka do kojeg se neka fizička osoba (uključujući učenike/studente) može smatrati uzdržavanim članom. Iznos primitaka  povećan je s 15.000,00 kn  na 24.000,00 kn godišnje. Navedeni iznos se, u pravilu, utvrđuje u postupku godišnjeg obračuna poreza na dohodak te će se prema odredbama navedenog Zakona isti primijeniti za 2022. godinu te nadalje. 

  Ako je student tijekom 2022. godine ostvario primitke do 24.000,00 kn, njegov roditelj/uzdržavatelj radi korištenja prava na uvećani osobni odbitak postupa na način:
 • ako je roditelj/uzdržavatelj sa svoje porezne kartice tijekom 2022. odjavio ili uopće nije prijavio studenta mora do 28.veljače 2023. podnijeti Obrazac ZPP-DOH u kojem će upisati njegove podatke, te će roditelj/uzdržavatelj ostvariti pravo na uvećani osobni odbitak za 2022. godinu
 • ako roditelj/uzdržavatelj nije odjavio studenta sa svoje porezne kartice pri utvrđivanju godišnjeg dohotka u posebnom postupku, kojeg provodi Porezna uprava po službenoj dužnosti, roditelju/uzdržavatelju priznat će se pravo na uvećani osobni odbitak za 2022. godinu.

  Dakle, studenti koji ostvare primitke do 24.000,00 kn za 2022. godinu i nadalje smatraju se uzdržavanim članovima svojim roditeljima/uzdržavateljima. 

  2. Iznos do kojeg  primici, koje student (redovan i izvanredan) ostvari radom preko učeničkih i studentskih udruga, ne podliježu oporezivanju

Zakonom o porezu na dohodak propisani su uvjeti i način obračuna plaćanja poreza na dohodak prilikom svake isplate. Prema Pravilniku o porezu na dohodak, slijedom propisanih neoporezivih iznosa primitaka kojeg student može ostvariti za rad putem učeničkih i studentskih udruga, prilikom svake isplate primitaka ne plaća se porez na dohodak sve dok student ne iskoristi ukupno propisani neoporezivi iznos na razini godine. U 2022. godini student ne plaća porez na dohodak na primitke do ukupnog iznosa od 63.000,00 kn (kojeg čini neoporezivi iznos od 15.000,00 kn i godišnji osnovni osobni odbitak od 48.000,00 kn). Međutim, slijedom  navedenih izmjena i dopuna Zakona te odgovarajućih izmjena Pravilnika o porezu na dohodak od 1. siječnja 2023. godine i nadalje povećan je i prilagođen ukupan neoporezivi iznos primitaka studenta koji iznosi 9.556,18 eura/72.001,04 kn (kojeg čini neoporezivi iznos od 3.185,38 eura/»24.000,00 kn i godišnji osnovni osobni odbitak od 6.370,80 eura/»48.000,00 kn).

Sukladno Zakonu, od trenutka kada student ostvari primitke iznad propisanog neoporezivog iznosa obračunava se i uplaćuje porez na dohodak iz razloga što se prilikom svake pojedine isplate primitaka utvrđuje iskorišteni/neiskorišteni neoporezivi iznos, a u slučaju iskorištenosti istog obračunava se porezna obveza. Stoga nije moguće izvršiti priznavanje uvećanja neoporezivog iznosa primitaka studentu za proteklo razdoblje, odnosno zakonski nije moguće putem godišnjeg obračuna za 2022. godinu uvećati postojećih 63.000,00 kn na 72.000,00 kn.​


​​