mPorezna – provjera računa putem QR koda

Objavljeno: 30.rujna 2022.

​Na Google Play Store-u, iOS App Store-u i Huawei AppGallery objavljena je nova verzija mobilne aplikacije mPorezna koja omogućava provjeru izdanog računa u sustavu fiskalizacije očitavanjem QR koda te prijavu neispravnog računa Poreznoj upravi.
Također, mobilna aplikacija od sada je dostupna i poslovnim subjektima. Putem mobilne aplikacije mPorezna porezni obveznici mogu upravljati ovlaštenjima, a ovlaštenja mogu dodijeliti i ažurirati građani, zakonski zastupnici u poslovnim subjektima te ostali ovlaštenici s postojećim ovlaštenjem. Za dodjelu ovlaštenja dovoljno je prijaviti se bilo kojom NIAS vjerodajnicom (osobni i poslovni certifikati, tokeni poslovnih banaka te korisnička imena i lozinke).
Nove funkcionalnosti omogućuju poreznim obveznicima prijavu i korištenje usluga za poslovne subjekte u kojima su zakonski zastupnici te dodjelu i ažuriranje ovlaštenja. Računovodstveni servisi i ostali opunomoćenici mogu koristiti usluge mPorezne za porezne obveznike za koje imaju dodijeljena ovlaštenja. 
​​