Novi postupak jednostavne nabave usluga

Objavljeno: 29.rujna 2022.

Sukladno odredbama članka 15. stavka 2. Zakona o javnoj nabavi i članka 5. Odluke o provedbi postupaka jednostavne nabave u Ministarstvu financija, Poreznoj upravi zainteresiranim gospodarskim subjektima na raspolaganje se stavljaju dokumenti vezani za postupak jednostavne nabave radova - Nabava radova toplinske izolacije vanjskih zidova objekta Područnog ureda Požega na lokaciji u Požegi, Županijska 14. Navedene dokumente možete preuzeti ovdje​.

​​