Demanti na medijske napise u Slobodnoj Dalmaciji od 17. rujna 2022.

Objavljeno: 19.rujna 2022.

S obzirom na članak objavljen u Slobodnoj Dalmaciji od 17. rujna 2022., a radi istinitog i potpunog informiranja javnosti obavještavamo da dio teksta „Solarni paneli na krovovima najvidljiviji su dio solarnih elektrana i čine oko trećinu investicije, pa će spuštanje PDV-a na panele u investiciji ukupne vrijednosti 75.000 kuna značiti uštedu za građane od 5000 kuna. Da je nekim slučajem Vlada bila šire ruke i oslobodila PDV-a kompletnu investiciju u solarne elektrane, onda bi ona od 75.000 kuna pojeftinila za 15.000 kuna i cijena bi joj pala na 60.000 kuna.“​ nije točan.

​Točne informacije dostupne su na mrežnim stranicama Porezne uprave​ gdje je navedeno da se pod pojmom isporuka i ugradnja solarnih ploča podrazumijeva realizacija projekata izvedbe jednostavnih građevina u smislu zakona kojim se regulira gradnja, a kojim je obuhvaćen i projektni i izvedbeni dio od strane jednog ili više izvođača. Pri tome bi se stopom PDV-a od 0% oporezivala sva potrebna oprema i radovi (uključujući grupu opreme fotonaponski paneli, inverter, baterija (opcionalno), građevinska konstrukcija i kabelski razvod, solarni kolektori, spremnik tople vode, cirkulacijska pumpa i grupa radovi i usluge i to izvođenje radova na montaži, projektiranje i ishođenje dozvola i priključenje na elektroenergetsku distribucijsku mrežu).​

​​