Uputa o procesu prilagodbe poslovnih procesa subjekata opće države za poslovanje u euru

Objavljeno: 27.lipnja 2022.

Koordinacijski odbor za prilagodbu opće države izradio je u ožujku 2022. godine dokument Upute o procesu prilagodbe poslovnih procesa subjekata opće države za poslovanje u euru s ciljem pravovremenog informiranja i jednoobraznog postupanja svih subjekata opće države u pripremama koje je potrebno provesti u postupku uvođenja eura. Nakon donošenja Zakona o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj koji je objavljen u Narodnim novinama broj 57/22, Uputa o procesu prilagodbe iz ožujka 2022. godine je ažurirana i u potpunosti usklađena s donesenim Zakonom. Dokument ne predstavlja službeno tumačenje pravnih odredbi. 
Ažurirana Uputa je dostupna ovdje​.
​​