Obavijest financijskim institucijama o kvaliteti podataka o financijskim računima nerezidenata

Objavljeno: 10.svibnja 2022.

​Financijske insitucije u okviru ispunjenja obveza (FATCA, DAC2, CRS)  koje se odnose na dubinsku analizu i pravila izvješćivanja o financijskim računima nerezidenata  jednom godišnje Poreznoj upravi dostavljaju propisani set informacija. 


Porezna uprava je uvidom u dostavljene informacije o nerezidentima utvrdila neusklađenosti s odredbama Zakona o administrativnoj suradnji u području poreza (NN br. 115/16, 130/17, 106/18, 121/19, dalje u tekstu: Zakon) i Pravilnika  o automatskoj razmjeni informacija u području poreza (NN br. 18/17, 1/19 i 1/20, dalje u tekstu: Pravilnik), a koje se odnose na obvezu dostave informacija o imenu i prezimenu te poreznom identifikacijskom broju drugih država u skladu s člancima 26. i 61. Zakona. 

Molimo izvještajne financijske institucije da ulože dodatne napore u pribavljanju informacija te ispravnosti izjava o rezidentnosti koje se prikupljaju od imatelja računa nerezidenata u skladu s postupcima dubinske analize. Porezna uprava  će provoditi  provjeru izvještajnih financijskih institucija u svrhu ispravnosti provođenja postupaka dubinske analize i izvješćivanja u skladu sa Zakonom i Pravilnikom.

​​