mPorezna - dostava obrasca ZPP-DOH radi priznavanja prava u posebnom postupku utvrđivanja godišnjeg poreza na dohodak za 2021. godinu

Objavljeno: 12.veljače 2022.

Građani na koje se primjenjuje poseban postupak utvrđivanja godišnjeg poreza na dohodak, ako žele iskoristiti ili odustati od prava propisanih Zakonom o porezu na dohodak za 2021. godinu, mogu do 28. veljače 2022. godine od sada i putem mobilne aplikacije mPorezna dostaviti zahtjev za priznavanjem prava u posebnom postupku (Obrazac ZPP-DOH). 
Obrazac se dostavlja koristeći token Internet bankarstva ili bilo koju NIAS vjerodajnicu značajne razine sigurnosti. Obrazac je jednostavan i prilagođen ekranima mobilnih uređaja, treba samo upisati osobne podatke i podatke po osnovi kojih se traži povrat.

Podsjećamo, porezni obveznici mogu podnijeti obrazac za priznavanje prava u posebnom postupku (Obrazac ZPP-DOH) kako bi iskoristili propisana prava na umanjenje dohotka tj. priznavanje poreznih olakšica temeljem dostave podataka kojima Porezna uprava ne raspolaže, a bitnih za utvrđivanje prava na:
  • dio osobnog odbitka za uzdržavane članove uže obitelji i/ili djecu,
  • dio osobnog odbitka za utvrđenu invalidnost (vlastitu i/ili uzdržavanih članova uže obitelji i/ili djece),
  • umanjenje poreza na dohodak od nesamostalnog rada po osnovi prebivališta i boravka na potpomognutom području I. skupine i području Grada Vukovara, a za koje podaci nisu upisani na poreznoj kartici, te
  • dio osobnog odbitka za plaćene doprinose za zdravstveno osiguranje u tuzemstvu ili dana darovanja.
Obrazac ZPP-DOH podnose i oni porezni obveznici:
  • koji žele preraspodijeliti dio osobnog odbitka za uzdržavane članove uže obitelji i/ili djecu 
  • koji su platili porez na dohodak u inozemstvu te žele da im se uračuna u tuzemnu poreznu obvezu
  • koji žele isplatu povrata više plaćenog poreza na određeni račun (ukoliko ih ima više) i
  • nasljednici koji podnose godišnju poreznu prijavu u ime umrle osobe.
Obrazac ZPP-DOH se, osim putem mobilne aplikacije mPorezna, može podnijeti putem sustava ePorezna odnosno odnijeti osobno u nadležnu ispostavu Porezne uprave prema prebivalištu odnosno uobičajenom boravištu.
Aplikacija je dostupna na Android uređajima s Android operativnim sustavom inačice 8 i višim, a može se preuzeti putem Google Play Store-a​ te na AppGallery​ platformi koju podržavaju Huawei mobilni uređaji novije generacije.

 
  
Korisničke upute za korištenje aplikacije dostupne su ovdje.

​​