Poziv građanima rezidentima Republike Hrvatske na dobrovoljnu prijavu inozemnih primitaka

Objavljeno: 21.prosinca 2021.

​Pozivaju se građani rezidenti Republike Hrvatske koji su ostvarili inozemne primitke (primjerice plaće, mirovine, drugi dohodak, kamate na štednju, dividende i dr.) u ovoj ili ranijim godinama, a do sada ih nisu prijavili Poreznoj upravi Republike Hrvatske da to učine prije zaprimanja službenog poziva.

Temeljem razmjene podataka između Porezne uprave Republike Hrvatske i poreznih tijela drugih država o ostvarenim primicima hrvatskih rezidenata uočeno je da određeni broj građana nije ispunio svoju obvezu i prijavio inozemne primitke.

Inozemni primitak je obvezno prijaviti u Republici Hrvatskoj neovisno o činjenici je li u inozemstvu porez već plaćen te neovisno o činjenici hoće li u Republici Hrvatskoj postojati obveza plaćanja poreza.

Iznimno, obveza prijave inozemnih primitaka ne odnosi se na mirovine koje primaju građani rezidenti Republike Hrvatske iz sljedećih država: Kanada, Kina, Luksemburg, Sjeverna Makedonija, Maroko, Mauricijus, Njemačka, Oman, Poljska i San Marino.

Za dobrovoljno prijavljeni inozemni primitak u slučaju utvrđivanja porezne obveze postupak će se provoditi prema propisima važećim na dan dobrovoljnog prijavljivanja, bez obračuna kamata i bez izricanja novčane kazne za prekršaj nepravodobne prijave inozemnih primitaka.

Informacije potrebne građanima rezidentima Republike Hrvatske za dobrovoljnu prijavu inozemnih primitaka objavljene su na mre​žnim stranicama Porezne uprave u dijelu Obrasci / Dobrovoljna prijava ino primitaka.

Inozemne primitke ostvarene u ranijim razdobljima građani, rezidenti RH, mogu prijaviti na obrascu „Dobrovoljna prijava inozemnih primitaka“  putem sustava ePorezna, putem pošte ili osobnim dolaskom u nadležnu Ispostavu Porezne uprave prema prebivalištu ili uobičajenom boravištu. Za dodatne upute građanima je dostupan Pozivni centar Porezne uprave.

​​