Novi postupak jednostavne nabave radova

Objavljeno: 7.rujna 2023.

​Sukladno odredbama članka 15. stavka 2. Zakona o javnoj nabavi i članka 4. Odluke o provedbi postupaka jednostavne nabave u Ministarstvu financija, Poreznoj upravi zainteresiranim gospodarskim subjektima na raspolaganje se stavljaju dokumenti vezani za postupak jednostavne nabave usluga - Građevinsko-obrtnički radovi sanacije ravnog krova objekta Središnjeg ureda Porezne uprave na lokaciji u Zagrebu. Navedene dokumente možete preuzeti ovdje.​

​​