Pravilnik o dopuni Pravilnika o provedbi Općeg poreznog zakona (OPZ)

Objavljeno: 6.svibnja 2021.

​U „Narodnim novinama“ br. 43/21 objavljen je Pravilnik o dopuni Pravilnika o provedbi Općeg poreznog za​kona (OPZ).

Sukladno odredbama Pravilnika o dopuni pravilnika o provedbi OPZ-a svi primici koje radi ublažavanja posljedica uzrokovanih nastupom posebnih okolnosti umirovljenicima isplaćuju jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, na temelju svojih općih akata i za koje su sredstva planirana u proračunima tih jedinica, te jednokratni novčani dodaci koji se isplaćuju uz mirovine na temelju Odluke Vlade Republike Hrvatske ili na temelju posebnog propisa, ne uzimaju se u obzir pri utvrđivanju prava na osobni odbitak za uzdržavane članove. 

Pri isplati navedenih primitaka ne postoji obveza podnošenja Izvješća o primicima, porezu na dohodak i prirezu te doprinosima za obvezna osiguranja (Obrazac JOPPD). 


​​