Nastavak mjera za očuvanje radnih mjesta za ožujak 2021.

Objavljeno: 30.ožujka 2021.

​​Poduzetnici kojima je ​na dan 1. ožujka 2021. ​bio obustavljen​ ili ograničen​ rad i kojima je pad prihoda/primitaka u ožujku 2021. u odnosu na ožujak 2019. bio minimalno 60% ostvaruju pravo na nadoknadu svih ili dijela fiksnih troškova za ožujak 2021. To pravo ostvaruju i poduzetnici koji su započeli s radom nakon ožujka 2019. ako im je pad prihoda/primitaka u ožujku 2021. u odnosu na studeni 2020. bio najmanje 60%.
Zahtjev za nadoknadu dijela ili svih fiksnih troškova za ožujak 2021. poduzetnici podnose Ministarstvu financija, Poreznoj upravi. Popunjen Zahtjev podnosi se nadležnoj ispostavi putem sustava ePorezna od 15. travnja 2021. do 17. svibnja 2021. godine. Iznimno, poduzetnici koji nisu korisnici ePorezne dostavljaju popunjen Zahtjev putem servisa Porezne uprave „Pišite nam“​
​​