​Nastavak mjera za očuvanje radnih mjesta za veljaču 2021.

Objavljeno: 26.veljače 2021.

​​Poduzetnici kojima je obustavljen rad i kojima je pad prihoda/primitaka u veljači 2021. u odnosu na isti mjesec prethodne godine bio minimalno 60% ostvaruju pravo na nadoknadu svih ili dijela fiksnih troškova za veljaču 2021. To pravo ostvaruju i poduzetnici koji su započeli s radom tijekom 2020. ako im je pad prihoda/primitaka u veljači 2021. u odnosu na studeni 2020. bio najmanje 60%.


Zahtjev za nadoknadu dijela ili svih fiksnih troškova za veljaču 2021.​​​ ​​poduzetnici podnose Ministarstvu financija, Poreznoj upravi. Popunjen Zahtjev podnosi se nadležnoj ispostavi putem sustava ePorezna​​ od 15. ožujka 2021. do 15. travnja 2021. godine. Iznimno, poduzetnici koji nisu korisnici ePorezne dostavljaju popunjen Zahtjev putem servisa Porezne uprave „Pišite nam“​. ​​
​​