Obveza podnošenja godišnje porezne prijave

Objavljeno: 25.veljače 2021.

​Porezni obveznik koji u poreznom razdoblju ostvaruje dohodak od samostalne djelatnosti koji utvrđuje i oporezuje kao dohodak na temelju poslovnih knjiga dužan je podnijeti godišnju poreznu prijavu za 2020. godinu do 1. ožujka 2021.

Ako porezni obveznik iz opravdanih razloga propusti podnijeti godišnju poreznu prijavu i zbog tog propuštanja trpi posljedicu, dopustit će se na njegov prijedlog povrat u prijašnje stanje. Prijedlog za povrat u prijašnje stanje podnosi se u roku od osam dana od dana kada je prestao razlog koji je uzrokovao propuštanje, odnosno od dana kada je porezni obveznik doznao za uzrok. 
Radi se o tzv. subjektivnom roku od osam dana od dana prestanka razloga za propuštanje, koji mora biti unutar tzv. objektivnog roka od tri mjeseca od propuštenog roka, nakon kojeg porezni obveznik ne može podnijeti prijedlog za povrat u prijašnje stanje.
Iznimno, porezni obveznik može podnijeti prijedlog za povrat u prijašnje stanje i izvršiti propuštenu radnju i nakon isteka tri mjeseca od propuštenog roka ako je u tome bio prije isteka tog roka spriječen višom silom.
Razlozi kojima se obrazlaže prijedlog moraju se učiniti vjerojatnima, a o prijedlogu za povrat u prijašnje stanje porezno tijelo odlučuje rješenjem.
Navedeni prijedlog za povrat u prijašnje stanje podnosi se nadležnoj ispostavi Porezne uprave.​​