Prijevara u gospodarskom poslovanju i pranje novca – zlouporaba stečajnog postupka

Objavljeno: 18.veljače 2021.

​Nakon provedene financijske istrage Samostalni sektor za financijske istrage Središnjeg ureda Porezne uprave podnio je Uredu za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta kaznenu prijavu protiv 13 fizičkih osoba zbog osnovane sumnje da su počinile kazneno djelo protiv službene dužnosti -  zlouporabe položaja i ovlasti iz čl. 291. st. 1. i 2. Kaznenog zakona, pomaganja u počinjenju kaznenog djela zlouporabe položaja i ovlasti iz čl. 291. st. 1. i 2. u vezi sa čl. 38. Kaznenog zakona, kaznenog djela zlouporabe povjerenja u gospodarskom poslovanju iz čl. 246. st. 1. i 2. Kaznenog zakona te kaznenog djela protiv gospodarstva -  pranja novca iz čl. 265. st. 1. i 5. Kaznenog zakona.
Analitičkom obradom je utvrđeno postojanje osnovane sumnje da su prijavljene osobe u razdoblju od svibnja 2009. do veljače 2021. godine sredstva s bankovnih računa stečajnih dužnika doznačavali na svoje privatne bankovne račune odnosno bankovne račune s njima povezanih fizičkih i pravnih osoba odnosno dio sredstava s bankovnih računa stečajnog dužnika  prenosili putem računa sudskog ili javnobilježničkih depozita na privatne bankovne račune, kao i bankovne račune povezanih fizičkih i pravih osoba. Takvim postupanjem protivno propisima Republike Hrvatske odnosno odredbama Stečajnog zakona prijavljene osobe su ostvarile protupravnu imovinsku korist ukupnog iznosa od najmanje 20.300.185,72 kuna, dok su dio doznačenih iznosa od najmanje 10.165.083,75 kuna, s ciljem prikrivanja traga novca odnosno stvarnih izvora sredstava, ulagali u kupnju nekretnina, pokretnina i vrijednosnica. Osim toga, navedenim nezakonitim radnjama stečajni dužnici su oštećeni za ukupni iznos od najmanje 28.249.375,13 kuna. 
​​