Obveze podnošenja informacija o financijskim računima (DAC2), izvješćima po državama (CBCR) i prekograničnim poreznim aranžmanima (DAC6) u odnosu na obveznike iz UK

Objavljeno: 25.siječnja 2021.

​Obveza podnošenja informacija o prekograničnim aranžmanima (DAC6) u odnosu na UK i dalje je obvezna.

Prema članku 3. točki 18. Diretkive o administrativnoj suradnji, „prekogranični aranžman“ znači aranžman koji se odnosi na više od jedne države članice ili na jednu državu članicu i treću zemlju, pri čemu je ispunjen najmanje jedan od sljedećih uvjeta:
 
(a) sudionici u aranžmanu nisu svi rezidenti u porezne svrhe u istoj jurisdikciji;
 
(b) jedan ili više sudionika u aranžmanu istodobno su rezidenti u porezne svrhe u više od jedne jurisdikcije;
 
(c) jedan ili više sudionika u aranžmanu posluje u drugoj jurisdikciji preko stalne poslovne jedinice koja se nalazi u toj jurisdikciji, a taj je aranžman dio poslovanja ili cjelokupno poslovanje te stalne poslovne jedinice;
 
(d) jedan ili više sudionika u aranžmanu obavlja djelatnost u drugoj jurisdikciji, a da pritom nije rezident u porezne svrhe u toj jurisdikciji niti je u njoj uspostavio stalnu poslovnu jedinicu;
 
(e) takav aranžman može imati učinak na automatsku razmjenu informacija ili identifikaciju stvarnog vlasništva
 
Shodno navedenome,  posrednici  u RH su u obvezi izvještavati o aranžmanima koji uključuju drugu državu članicu ili treću zemlju (UK se smatra trećom zemljom) i za prijelazna razdoblja  i za razdoblja koja su počela teći od 1.1.2021., a ako je posrednik iz treće zemlje (UK) obveza  podnošenja prelazi na relevantnog poreznog obveznika. 
 
RH  za sad neće dostavljati informacije o prekograničnim aranžmanima prema UK,  jer je UK od 1.1.2020. treća zemlja, sve dok RH ne sklopi poseban sporazum s UK.

Obveza podnošenja informacija o financijskim računima (DAC2) i o izvješćima po državama CBCR (DAC4) prema Poreznoj upravi  i dalje je snazi prema važećim propisanim rokovima i načinima podnošenja informacija.
​​