Obveza imenovanja poreznog zastupnika u RH za porezne obveznike iz UK

Objavljeno: 18.siječnja 2021.

​Porezni obveznik koji nema sjedište u RH niti na području EU, ali ima sjedište u trećoj zemlji ili na trećem području i koji je obvezan platiti hrvatski PDV, mora imenovati poreznog zastupnika kao osobu koja je obvezna platiti PDV, ako RH nije sklopila sporazume o uzajamnoj pomoći kod naplate potraživanja vezanih za poreze, carine i druge mjere te o administrativnoj suradnji i suzbijanju prijevara u području PDV-a. 
 
Obzirom da je 1. siječnja 2021. na snagu stupio Sporazum o trgovini i suradnji između EU i UK, koji između ostalog, sadrži i Protokol o administrativnoj suradnji i suzbijanju prijevara u području PDV-a i o uzajamnoj pomoći pri naplati poreznih i carinskih potraživanja, porezni obveznici sa sjedištem u UK nisu obvezni imenovati poreznog zastupnika u RH.
​​