Ovršni postupak

Objavljeno: 13.siječnja 2021.

Ministarstvo financija, Porezna uprava će uslijed katastrofe uzrokovane potresom na zahvaćenim područjima  primjenjivati posebna pravila u provedbi ovršnog postupka. Posebna pravila primjenjivat će se do 12. srpnja 2021.

Posebna pravila odnose se na provedbu ovršnog postupka prema poreznim dužnicima s područja na kojem je uslijed potresa nastupila katastrofa, a koje obuhvaća dijelove Sisačko-moslavačke, Karlovačke i Zagrebačke županije.

Porezni dužnici koji su 29. prosinca 2020. imali sjedište ili prebivalište na području gradova Petrinje, Gline, Siska, Hrvatske Kostajnice te općina Lekenika, Sunje, Donjih Kukuruzara, Majura, Dvora, Topuskog, Gvozda, Kravarskog, Pisarovine i Pokupskog smatraju se dužnicima s područja pogođenih potresom.

Ostali porezni dužnici s područja Sisačko-moslavačke, Karlovačke i Zagrebačke županije smatrat će se dužnicima s područja pogođenih potresom ako dokažu da su uslijed potresa pretrpjeli štetu koja ih onemogućava u podmirivanju poreznog duga te ove dužnike pozivamo da se jave Službi za naplatu i ovrhu svog nadležnog područnog ureda.

Ministarstvo financija, Porezna uprava za potraživanja za čiju je naplatu nadležna, prema dužnicima s područja pogođenih potresom neće upućivati opomene, niti pokretati ovršni postupak na novčanim sredstvima dužnika radi naplate poreznog duga do 12. srpnja 2021. bez obzira na to za koji bi se dug ovršni postupak trebao pokrenuti i kada je isti dospio.  Dakle, u navedenom razdoblju Ministarstvo financija, Porezna uprava će se suzdržati od donošenja rješenja o ovrsi na novčanim sredstvima prema svim poreznim dužnicima s potresom pogođenih područja, kao i od provedbe javne prodaje u započetim postupcima ovrhe na pokretninama. U istom razdoblju, Ministarstvo financija, Porezna uprava neće inicirati niti postupke ovrhe na nekretnini..

Međutim, Ministarstvo financija, Porezna uprava će i dalje provoditi mjere osiguranja naplate poreznog duga donošenjem rješenja o ovrsi pljenidbom pokretnina kao i zasnivanjem založnog prava na nekretninama dužnika. 

Napominjemo, kako se ovrha po rješenjima o ovrsi pljenidbom novčanih sredstava koja su zaprimljena na izvršenje kod Financijske agencije prije 12. siječnja 2021. neće obustavljati, osim u slučajevima kada su ispunjeni uvjeti za obustavu ovršnog postupka propisani člankom 147. OPZ-a i u slučaju sklapanja upravnog ugovora.​


​​