Uputa za popunjavanje obrazaca TZ

Objavljeno: 5.siječnja 2021.

​Sukladno Uputi Ministarstva turizma i sporta za popunjavanje obrazaca TZ za 2021. godinu osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu ili na OPG-u dostavljaju nadležnoj Poreznoj upravi posebni Obrazac TZ 2 do 15. siječnja tekuće godine za tekuću 2021. godinu sukladno članku 11. Zakona o članarinama u turističkim zajednicama.
Obrazac TZ2 koji se predaje do 15. siječnja 2021. godine odnosi se na razdoblje od 01.01.2021. do 31.12.2021. 
Godišnji paušalni iznos članarine može se platiti jednokratno do 31. srpnja tekuće godine ili u tri jednaka obroka, s time da prvi obrok dospijeva 31. srpnja, drugi 31. kolovoza, a treći 30. rujna tekuće godine.

Iznimno, osobe koje su rješenje o odobrenju za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu ili na OPG-u prvi put ishodile u tekućoj godini podnose Obrazac TZ 2 u roku od 15 dana od izvršnosti rješenja o odobrenju za pružanje ugostiteljskih usluga, a godišnji paušalni iznos članarine plaćaju jednokratno do 31. prosinca tekuće godine.

Obveznici iz članka 10. Zakona o članarinama u turističkim zajednicama i nadalje podnose Obrazac TZ1 do kraja veljače, odnosno travnja.
​​