Odluka o obustavi Oglasa za prijam namještenika u državnu službu na neodređeno vrijeme - PU Varaždin

Objavljeno: 20.rujna 2022.

​Na našim stranicama objavljena je Odluka o obustavi Oglasa za prijem u državnu službu na određeno vrijeme u Ministarstvo financija, Poreznu upravu, PU Varaždin objavljenog 31. kolovoza 2022. godine. Više informacija možete pronaći na dijelu stranice Zap​oslenja​.

​​