Odluka o mjerama za ublažavanje negativnih posljedica na poslovanje ugostitelja i obrtnika na području Grada Zagreba uzrokovanih epidemijom bolesti COVID-19

Objavljeno: 5.studenoga 2020.

Povodom Odluke o mjerama za ublažavanje negativnih posljedica na poslovanje ugostitelja i obrtnika na području Grada Zagreba uzrokovanih epidemijom bolesti COVID – 19 („Službeni glasnik Grada Zagreba“, br. 27 od 30. listopada 2020.) kojom su ugostitelji i obrtnici u Gradu Zagrebu oslobođeni plaćanja poreza na potrošnju, objavljujemo sljedeću obavijest za obveznike poreza na potrošnju. 

Obveznici poreza na potrošnju su dužni i dalje obračunavati porez na potrošnju po stopi od 2%, a kako je propisano Odlukom o lokalnim porezima i o prirezu porezu na dohodak Grada Zagreba (Narodne novine, br. 28/17, 122/17), te ga iskazivati na računima. Također, obveznici su dužni iskazivati utvrđenu obvezu poreza na potrošnju na Obrascu PP-MI-PO te predati navedeni Obrazac do 20. dana u mjesecu za prethodni mjesec. Obzirom da je Grad Zagreb prenio poslove utvrđivanja i naplate poreza na potrošnju na Poreznu upravu, Porezna uprava će stornirati zaduženi iznos poreza na potrošnju po službenoj dužnosti sukladno oslobođenju plaćanja poreza na potrošnju iz Odluke o mjerama za ublažavanje negativnih posljedica na poslovanje ugostitelja i obrtnika na području Grada Zagreba uzrokovanih epidemijom bolesti COVID – 19.

Ovim načinom postupanja izbjegavaju se dodatni troškovi prilagodbe sustava koje bi porezni obveznici mogli imati primjenom navedene Odluke. 

Porezna uprava u okviru svoga djelokruga, a u skladu sa važećim propisima, obavlja nadzor nad zakonitošću općih akata koje donose predstavnička tijela gradova te će sukladno svojim ovlastima utvrditi je li Odluka o mjerama za ublažavanje negativnih posljedica na poslovanje ugostitelja i obrtnika na području Grada Zagreba uzrokovanih epidemijom bolesti COVID – 19 donesena u skladu s propisima kojima se uređuje porezni postupak.
​​