Novi postupak jednostavne nabave usluga

Objavljeno: 12.studenoga 2021.

​Sukladno odredbama članka 15. stavka 2. Zakona o javnoj nabavi i članka 6. Odluke o provedbi postupaka jednostavne nabave u Ministarstvu financija, Poreznoj upravi zainteresiranim gospodarskim subjektima na raspolaganje se stavljaju dokumenti vezani za postupak jednostavne nabave usluga - Građevinsko-obrtnički radovi sanacije parkirališnog prostora i nadstrešnice za potrebe Područnog ureda Varaždin na lokaciji Graberje 1, Varaždin. Navedene dokumente možete preuzeti ovdje.​

​​