Nova procedura za slanje Zahtjeva za određivanjem i dodjeljivanjem Osobnog identifikacijskog broja (OIB-a) stranim osobama, a iznimno u vrijeme trajanja mjera zaštite od koronavirusa (COVID-19)

Objavljeno: 30.ožujka 2020.

Osobni identifikacijski broj (OIB) određuje se i dodjeljuje stranim osobama u ispostavama Porezne uprave kada je nastao povod za praćenje. Povod za praćenje može nastati iz razloga: nastanka obveze ispunjenja poreznih obveza, stjecanja imovine na području Republike Hrvatske, upisa u neku od službenih evidencija ili iz drugih razloga kada to zahtjeva strana osoba.
Na Internet stranici Porezne uprave objavljen je obrazac Zahtjev za određivanjem i dodjeljivanjem OIB-a​. Za potrebe dodjele OIB-a strana osoba uz ispunjeni Zahtjev obvezno podnosi važeće isprave kojima potvrđuje podatke navedene u Zahtjevu, kojima se osobito smatra europska osobna iskaznica ili identifikacijski dokument iz države državljanstva uz dokaz o pripadajućem državljanstvu.
Iznimno i u svrhu preventivnih mjera zaštite od bolesti uzrokovanih koronavirusom (COVID-19) ovaj Zahtjev se može predati putem Internet forme „Pišite nam“. U formi „Pišite nam“ potrebno je odabrati temu i podtemu “Zahtjev za određivanjem i dodjeljivanjem OIB-a“ te popuniti obrazac upita.
Navedeni Zahtjev i važeće isprave – kao preslika (sken/slika) dokumenta potrebno je priložiti upitu. Na temelju kontakt podataka iz upita službenik Porezne uprave pozvat će stranu osobu s naznakom vremena kada može u ispostavi Porezna uprave, uz predočenje dostavljenih dokumenata u ovom upitu, preuzeti Potvrdu o OIB-u.
Iznimno, službenik Porezne uprave dostavit će na kontakt mail podatak o OIB-u te će se naknadno dostaviti i Potvrda o OIB-u.
Postupak određivanja i dodjeljivanja OIB-a stranim osobama, Porezna uprava provodit će prioritetno unutar roka od 8 dana.
​​