Nadzori u području fiskalizacije

Objavljeno: 20.veljače 2020.

S ciljem sprječavanja nezakonitosti, zaštite Državnog proračuna i poreznih obveznika koji uredno ispunjavaju svoje porezne obveze ovlašteni službenici Ministarstva financija, Porezne i Carinske uprave u sklopu redovnih nadzornih aktivnosti provode nadzore fiskalizacije u skladu s raspoloživim kapacitetima na cijelom području Republike Hrvatske. S tim u vezi, Porezna i Carinska uprava na svojim stranicama unaprijed objavljuju priopćenje o planiranim nadzornim aktivnostima za naredno razdoblje, s posebnim naglaskom na djelatnosti koje će biti intenzivnije obuhvaćene nadzorom. Navedena priopćenja se dostavljaju Hrvatskoj gospodarskoj komori, Hrvatskoj obrtničkoj komori i Hrvatskom udruženju poslodavaca.

 

Radi objektivnog i cjelovitog informiranja javnosti nastavno se daje pregled nadzornih aktivnosti Ministarstva financija – Porezne i Carinske uprave u području nadzora fiskalizacije s posebnim osvrtom na neka u javnosti istaknuta pitanja s obzirom da se u javnom prostoru pojedinačni slučajevi u kojima se provode nadzori prikazuju jednostrano, neobjektivno i paušalno, odnosno isključivo iz pozicija poreznih obveznika koji su teško kršili porezne propise. 

 

Posebno se ukazuje da su ciljane mjere suzbijanja najtežih oblika porezne evazije rezultirale pozitivnim trendovima u izdavanju računa, a na što ukazuju sljedeći podaci:

 

 • 2018. u odnosu na 2017. iznos fiskaliziranih računa je povećan za 13.599.278.266,84 kn, odnosno za 8%
 • 2019. u odnosu na 2018. iznos fiskaliziranih računa je povećan za 11.627.034.672,00 kn, odnosno za 6%
 • u siječnju 2020. u odnosu na siječanj 2019. iznos fiskaliziranih računa je povećan za 1.088.177.026,07 kn, odnosno za 9%

 

Ovi trendovi su rezultat između ostaloga i nadzornih aktivnosti:

 

 • u tijeku 2018. i 2019. ukupno je provedeno 39.051 nadzoru području fiskalizacije
 • od toga je u 20.601 nadzoru utvrđena nepravilnost (53%)
 • izrečene su 603 mjere zabrane obavljanja djelatnosti
 • izdano je 10.129 prekršajna naloga
 • načelo oportuniteta (ne provodi se sankcioniranje, nego se djeluje edukativno) je primijenjeno u 5.224 slučaja (približno 25%)
 • tijekom 2019. u postupcima nadzora fiskalizacije oduzeto je 6.738.883,00 kn nezakonito stečene imovinske koristi (navedeni institut je uveden izmjenama Općeg poreznog zakona i primjenjuje se od 2019.)

 

 • tijekom siječnja 2020. provedeno je 1.107 nadzora u području fiskalizacije
 • od toga je u 728 nadzora utvrđena nepravilnost (66%)
 • izrečeno je 13 mjera zabrane obavljanja djelatnosti
 • izdano je 406 prekršajnih naloga
 • tijekom siječnja 2020. u postupcima nadzora fiskalizacije oduzeto je 606.548 kn nezakonito stečene imovinske koristi

 

Posebno se napominje da se u navedenim nadzorima nije radilo o  minornim ili formalnim pogreškama obveznika, kao što se to pogrešno i paušalno sugerira u javnosti, nego o evidentnom i dokazanom kršenju poreznih propisa s ciljem pribavljanja protupravne imovinske koristi.

Naime, nadzori u području fiskalizacije se provode ciljano, a kao rezultat prethodno provedene analize rizika i pripreme provedbe nadzornih aktivnosti sustavnim praćenjem evidentiranih prometa.

Dakle, opservacija prakse poslovanja obveznika je osnova za provedbu neposrednog nadzora, pri čemu se upravo takvim nadzornim postupanjem uredni porezni obveznici niti na koji način ne opterećuju poreznim nadzorima.

Nadzorne metode koje se primjenjuju radi postizanja toga cilja podrazumijevaju, primjerice, izviđanje, opserviranje objekata, aktivnu i smislenu uporabu IT sustava fiskalizacije u realnom vremenu, opažanje i evidentiranje neizdavanje računa i dr., a sve kako bi se otkrili porezni obveznici koji evidentno i sustavno krše porezne propise s ciljem pribavljanja protupravne imovinske koristi.

Stoga se niti u kojem slučaju ne može govoriti o bilo kakvoj „poreznoj presiji“,  kako se to zlonamjerno ističe u dijelu javnosti te što se potencira upravo od samih prekršitelja koji time pokušavaju izbjeći odgovornost i naplatu dužnih poreznih davanja zbog počinjenih poreznih prijevara.

Cilj nadzora u području fiskalizacije nikako nije otkrivanje manjih ili formalnih povreda, nego teških poreznih prijevara i posljedično jačanje položaja obveznika koji uredno ispunjavaju svoje obveze i kojima izravno konkuriraju oni obveznici koji postupaju nezakonito i ne izdaju račune.​

​​