Nova usluga „Informativni kalkulator za godišnji obračun poreza i prireza za 2019. godinu“

Objavljeno: 20.veljače 2020.

​Obavještavamo korisnike da je objavljen Informativni kalkulator za godišnji obračun poreza i prireza za 2019. godinu. Kalkulator godišnjeg obračuna poreza na dohodak i prireza poreza na dohodak služi informativnom obračunu i simulaciji razlike (uplate/povrata) iznosa poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak. Kalkulatoru možete pristupiti ovdje.​​

​​