Plaćanje članarine turističkoj zajednici

Objavljeno: 20.veljače 2020.

​U vezi s provođenjem Pravilnika o godišnjem paušalnom iznosu članarine za osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu i na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu i o obrascima TZ za plaćanje članarine turističkoj zajednici (u daljnjem tekstu: Pravilnik), Ministarstvo turizma dalo je sljedeće pojašnjenje​
 
Člankom 11. stavkom 1. Zakona o članarinama u turističkim zajednicama (Narodne novine, broj 52/19.) i člankom 9. stavkom 4. navedenog Pravilnika, propisano je da osobe koje pružaju usluge u domaćinstvu ili na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu podnose nadležnoj ispostavi Porezne uprave posebni obrazac TZ do 15. siječnja tekuće godine za prethodnu godinu u kojoj su obvezne obračunati i uplatiti članarinu turističkoj zajednici.

S obzirom na zakonodavne izmjene koje su stupile na snagu 1. siječnja 2020., iznimno, samo u 2020. godini, produljuje se rok za podnošenje TZ obrasca, odnosno te osobe vezano za obračun članarine za 2019. godinu podnose obrazac TZ prema tada važećem Zakonu o članarinama u turističkim zajednicama i to najdulje do kraja veljače ove godine.

Ujedno napominjemo da se stupanjem na snagu novog Zakona o članarinama u turističkim zajednicama te nakon stupanja na snagu Pravilnika, za obračun članarine u 2020. godini primjenjuje, za osobe koje pružaju usluge u domaćinstvu ili na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu, obračun i plaćanje članarine prema broju kreveta, te u 2021. i narednim godinama više neće biti potreban ovakav način ispunjavanja TZ obrasca, već u značajno jednostavnijoj formi. 

Također napominjemo da pravne i fizičke osobe iz članka 10. i fizičke osobe iz članka 11. stavka 2. Zakona, obračun članarine za 2019. godinu dostavljaju na novom obrascu TZ 1​ koji je sastavni dio novoga Pravilnika ​o godišnjem paušalnom iznosu članarine za osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu i na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu i o obrascima TZ za plaćanje članarine turističkoj zajednici​.
​​