​​UVOĐENJE EURA KAO SLUŽBENE VALUTE U REPUBLICI HRVATSKOJ​​

Republika Hrvatska 1. siječnja 2023. uvodi euro koji će od tog dana kao nova službena valuta zamijeniti hrvatsku kunu. Konverzija kuna u euro provest će se po fiksnom tečaju 1 euro = 7,53450 kuna. Na dan uvođenja eura započinje 14-dnevno razdoblje dvojnog optjecaja u kojem će biti moguća gotovinska plaćanja u dvije valute - kunama i eurima. Dvojno iskazivanje cijena započinje 5. rujna 2022. i obvezno je prema potrošačima do 31. prosinca 2023.​

Detaljne informacije o ​​zamjeni hrvatske kune eurom dostupne su na službenoj stranici euro.hr​.​ 

Zakon o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj (NN 57/22)

Etički kodeks za transparentno uvođenje eura​


U nastavku su dostupni web sadržaji Porezne uprave vezani uz uvođenje eura:

Obavijest obveznicima fiskalizacije – uvođenje eura (Objavljeno: 26. listopada 2022.)

Obavijest priređivačima nagradnih igara​ (Objavljeno: 15. rujna 2022.)​