POREZNA REFORMA

 

Upute i obavijesti:

 

 Obavijest obveznicima poreza na dobit o mogućnosti utvrđivanja porezne osnovice prema novčanom načelu (20.01.2017.)

 Obavijest umirovljenicima koji primaju mirovinu iz inozemstva (20.01.2017.) 

 Obavijest o mogućnosti plaćanja paušalnog poreza na dobit neprofitnim osobama koje obavljaju i gospodarsku djelatnost (10.01.2017.)

Obavijest o mogućnosti plaćanja paušalnog poreza na dohodak fizičkih osoba od djelatnosti obrta i samostalne djelatnosti poljoprivreda i šumarstva (10.01.2017.)

Umanjenje predujma poreza na dohodak poreznim obveznicima (radnicima) koji imaju prebivalište i borave na području jedinica lokalne samouprave razvrstanih u I. skupinu po stupnju razvijenosti i na području Grada Vukovara (10.01.2017.)

Popunjavanje naloga za uplatu poreza na promet nekretnina od 01.01.2017. (09.01.2017.)

Oporezivanje primitaka učenika i studenata (05.01.2017.)

 
 

U nastavku možete pronaći poveznice prema aktualnim propisima objavljenim na našim stranicama (izbor 'Propisi' u glavnom izborniku), te njihove pročišćene tekstove s mogućnošću pregleda promjena u odnosu na prijašnju verziju redakcijski pročišćenog teksta (ispod glavnog izbornika lijevo odaberite opciju 'Prikaži promjene'). 

 

Opći porezni zakon - 'Narodne novine' br. 115/16

Zakon o porezu na dodanu vrijednost - redakcijski pročišćeni tekst , 'Narodne novine', br. 73/13, 148/13,143/14, 115/16; Rješenje USRH 99/13, 153/13

Pravilnik o porezu na dodanu vrijednost - redakcijski pročišćeni tekst, 'Narodne novine' br. 79/13, 85/13-ispravak, 160/13, 35/14, 157/14, 130/15, 1/17

Zakon o porezu na dohodak - 'Narodne novine' br. 115/16

Pravilnik o porezu na dohodak - 'Narodne novine' br. 10/17

Pravilnik o paušalnom oporezivanju samostalnih djelatnosti​ - 'Narodne novine', br. 1/17

Pravilnik o djelatnostima iznajmljivanja stanova, soba i postelja putnicima i turistima te organiziranja kampova koje će se paušalno oporezivati, o visini paušalnog poreza i načinu plaćanja paušalnog poreza - 'Narodne novine', br. 1/17

Zakon o porezu na dobit - redakcijski pročišćeni tekst, 'Narodne novine' br. 177/04, 90/05, 57/06, 146/08, 80/10, 22/12, 148/13, 143/14, 50/16, 115/16

Pravilnik o porezu na dobit - redakcijski pročišćeni tekst, 'Narodne novine' br. 95/05, 133/07, 156/08, 146/09, 123/10, 137/11, 61/12, 146/12, 160/13, 12/14, 157/14, 137/15, 1/17

Zakon o porezu na promet nekretnina - 'Narodne novine' br. 115/16

Pravilnik o obrascu Prijave prometa nekrentina i evidenciji prometa nekretnina - 'Narodne novine' br. 1/17

Zakon o lokalnim porezima - 'Narodne novine' br. 115/16

Pravilnik o utvrđivanju korektivnih koeficijenata i evidenciji o nekretninama - 'Narodne novine' br. 1/17

Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave - redakcijski pročišćeni tekst, 'Narodne novine' br. 117/93,33/00, 73/00, 59/01, 107/01, 117/01-ispravak, 150/02, 147/03, 132/06, 73/08, 25/12, 147/14, 100/15, 115/16

Pravilnik o međusobnim odnosima jedinica područne (regionalne) samouprave i pravne osobe iz članka 46. stavka 4. Zakona o lokalnim porezima - 'Narodne novine', br. 1/17

Suglasnost da Porezna uprava može obavljati poslove utvrđivanja, evidentiranja, nadzora, naplate i ovrhe radi naplate poreza jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave - 'Narodne novine' br. 1/17

Pravilnik o uvjetima, opsegu i naknadi za obavljanje poslova utvrđivanja, evidentiranja, nadzora, naplate i ovrhe radi naplate poreza jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave - 'Narodne novine' br. 1/17 

Zakon o doprinosima - redakcijski pročišćeni tekst, 'Narodne novine' br. 84/08, 152/08, 94/09, 18/11, 22/12, 144/12, 148/13, 41/14, 143/14, 115/16

Naredba o iznosima osnovica za obračun doprinosa za obvezna osiguranja za 2017. godinu - 'Narodne novine' br. 2/17

Zakon o Poreznoj upravi - 'Narodne novine' br. 115/16 

Zakon o upravnim pristojbama - 'Narodne novine' br. 115/16

Pravilnik o osobnom identifikacijskom broju - redakcijski pročišćeni tekst, 'Narodne novine' br. 1/09, 117/10, 125/13, 31/15, 1/17

Pravilnik o priređivanju zabavnih igara - 'Narodne novine' br. 1/17

Pravilnik o uvjetima tehničke ispravnosti automata za zabavne igre - 'Narodne novine' br. 1/17

Pravilnik o vođenju evidencije o plaćenom porezu na premije osiguranja od automobilske odgovornosti i na premije kasko osiguranja cestovnih vozila - redakcijski pročišćeni tekst, 'Narodne novine' br. 16/03, 1/17

  

Prezentaciju porezne reforme i prijedloge propisa s pripadajućim obrascima možete pogledati ovdje.