Početna stranica ministarstva financija, porezna uprava

20.

rujna

2021.

Obavijest priređivačima nagradnih igara

​Dana 01. rujna 2021. godine na snagu je stupila nova Uredba o tarifi upravnih pristojbi (Narodne novine, br. 92/21, 93/21-ispravak i 95/21-ispravak).  Sukladno Napomeni u Tar. br. 2. Tarife upravnih pristojbi iz Priloga ...

Pročitajte više

20.

rujna

2021.

Prikaz podataka iz sustava fiskalizacije

​​Analiza podataka iz sustava fiskalizacije od 2019. do 2021. godine s naglaskom na usporedno razdoblje od 13.09. do 19.09. dostupna je ovdje.

Pročitajte više

17.

rujna

2021.

​Izvješće o uplatama

​Izvješće o uplatama poreznih obveznika koji su brisani sa liste dužnika jer su svoj dug podmirili u cijelosti i poreznih obveznika koji se nalaze na listi dužnika, a čiji je dug temeljem izvršenih uplata postao niži od iznos ...

Pročitajte više

13.

rujna

2021.

Prikaz podataka iz sustava fiskalizacije

​​Analiza podataka iz sustava fiskalizacije od 2019. do 2021. godine s naglaskom na usporedno razdoblje od 06.09. do ​​12.09. dostupna je ovdje​.​

Pročitajte više