Početna stranica ministarstva financija, porezna uprava

15.

siječnja

2021.

​​Izvješće o uplatama

​​Izvješće o uplatama poreznih obveznika koji su brisani sa liste dužnika jer su svoj dug podmirili u cijelosti i poreznih obveznika koji se nalaze na listi dužnika, a čiji je dug temeljem izvršenih uplata postao niži od izno ...

Pročitajte više

14.

siječnja

2021.

Porezni tretman donacija danih u svrhu otklanjanja posljedica katastrofe uzrokovane potresom

​Na našim stranicama su objavljene detaljne informacije o poreznom ​tretmanu donacija danih u svrhu otklanjanja posljedica katastrofe uzrokovane potresom na području Sisačko-moslavačke, Zagrebačke i Karlovačke županije​. ...

Pročitajte više

13.

siječnja

2021.

Ovršni postupak

​ Ministarstvo financija, Porezna uprava će uslijed katastrofe uzrokovane potresom na zahvaćenim područjima  primjenjivati posebna pravila u provedbi ovršnog postupka. Posebna pravila primjenjivat će se do 12. srpnja 202 ...

Pročitajte više

12.

siječnja

2021.

Uputa o utvrđivanju godišnjeg poreza i prireza porezu na dohodak u paušalnom iznosu te popunjavanje izvješća tj. obrazaca PO-SD i PO-SD-Z

​Uputu o utvrđivanju godišnjeg poreza i prireza porezu na dohodak u paušalnom iznosu te popunjavanju izvješća tj. obrazaca PO-SD i PO-SD-Z​ možete preuzeti ovdje.​​

Pročitajte više