Početna stranica ministarstva financija, porezna uprava

28.

rujna

2020.

Informacije iz sustava fiskalizacije

​Analiza podataka iz sustava fiskalizacije za dane 24.02.2020. do 27.09.2020. godine te za razdoblje od 23.02.2019. do 27.09.2019. godine, ​dostupna je ovdje​.

Pročitajte više

25.

rujna

2020.

Izvješće o uplatama

​Izvješće o uplatama poreznih obveznika koji su brisani sa liste dužnika jer su svoj dug podmirili u cijelosti i poreznih obveznika koji se nalaze na listi dužnika, a čiji je dug temeljem izvršenih uplata postao niži od iznos ...

Pročitajte više

23.

rujna

2020.

Priopćenje vezano za nadzorne aktivnosti Porezne i Carinske uprave

​U cilju sprječavanja sive ekonomije, a zbog zaštite Državnog proračuna i poreznih obveznika koji uredno ispunjavaju svoje porezne obveze u sklopu redovnih nadzornih aktivnosti ovlašteni službenici Ministarstva financija Pore ...

Pročitajte više

21.

rujna

2020.

Stupanje na snagu izmjene i dopuna Pravilnika o provedbi OPZ-a

Nova izmjena i dopune Pravilnika o provedbi Općeg poreznog zakona, koje su stupile na snagu 19. rujna 2020. godine, a objavljene su u „Narodnim novinama“ broj 103/2020, donose slijedeće novosti: Iznimno od posebnih propis ...

Pročitajte više