Početna stranica ministarstva financija, porezna uprava

26.

studenoga

2021.

Izvješće o uplatama

​​Izvješće o uplatama poreznih obveznika koji su brisani sa liste dužnika jer su svoj dug podmirili u cijelosti i poreznih obveznika koji se nalaze na listi dužnika, a čiji je dug temeljem izvršenih uplata postao niži od izno ...

Pročitajte više

24.

studenoga

2021.

Odluke jedinica lokalne samouprave kojima se propisuje plaćanje lokalnih poreza

Odredbom članka 42. stavka 2. Zakona o lokalnim porezima („Narodne novine“, br. 115/16. i 101/17.; dalje u tekstu: ZLP)  propisano je da se odluka predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave kojom se propisuje ...

Pročitajte više

22.

studenoga

2021.

​​​Analiza podataka iz sustava fiskalizacije

​Analiza podataka iz sustava fiskalizacije od 2019. do 2021. godine s naglaskom na usporedno razdoblje od  15.11. - 21.11.2021. dostupna je  ovd​je​​.​​

Pročitajte više

22.

studenoga

2021.

Izvješće o uplatama

​Izvješće o uplatama poreznih obveznika koji su brisani sa liste dužnika jer su svoj dug podmirili u cijelosti i poreznih obveznika koji se nalaze na listi dužnika, a čiji je dug temeljem izvršenih uplata postao niži od iznos ...

Pročitajte više