Početna stranica ministarstva financija, porezna uprava

30.

rujna

2022.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dodanu vrijednost

​U "Narodnim novinama", br. 113/22 objavljen je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dodanu vrijednost, ​pročišćeni tekst istog možete pročitati ovdje​.​​

Pročitajte više

30.

rujna

2022.

mPorezna – provjera računa putem QR koda

​Na Google Play Store-u, iOS App Store-u i Huawei AppGallery objavljena je nova verzija mobilne aplikacije mPorezna koja omogućava provjeru izdanog računa u sustavu fiskalizacije očitavanjem QR koda te prijavu neispravnog rač ...

Pročitajte više

30.

rujna

2022.

Izvješće o uplatama

​​Izvješće o uplatama poreznih obveznika koji su brisani sa liste dužnika jer su svoj dug podmirili u cijelosti i poreznih obveznika koji se nalaze na listi dužnika, a čiji je dug temeljem izvršenih uplata postao niži od izno ...

Pročitajte više

29.

rujna

2022.

Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o porezu na dohodak

​U Narodnim novinama, broj 112/22 objavljen je Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o porezu na dohodak te je isti dostupan pod sljedećom poveznicom Narodne novine.Odredbe navedenog Pravilnika u dijelu koji se odnosi na& ...

Pročitajte više