Početna stranica ministarstva financija, porezna uprava

12.

kolovoza

2022.

Izvješće o uplatama

​​​Izvješće o uplatama poreznih obveznika koji su brisani sa liste dužnika jer su svoj dug podmirili u cijelosti i poreznih obveznika koji se nalaze na listi dužnika, a čiji je dug temeljem izvršenih uplata postao niži od izn ...

Pročitajte više

8.

kolovoza

2022.

Poziv na javno savjetovanje

​Na portalu e-Savjetovanje započelo je javno savjetovanje za Nacrt prijedloga Zakona o izmjenama Zakona o porezu na dohodak. Rok za slanje komentara je 2. rujna 2022.

Pročitajte više

4.

kolovoza

2022.

Izvješće o uplatama

​​Izvješće o uplatama poreznih obveznika koji su brisani sa liste dužnika jer su svoj dug podmirili u cijelosti i poreznih obveznika koji se nalaze na listi dužnika, a čiji je dug temeljem izvršenih uplata postao niži od izno ...

Pročitajte više

2.

kolovoza

2022.

Novi postupak jednostavne nabave usluga

​Sukladno odredbama članka 15. stavka 2. Zakona o javnoj nabavi i članka 5. Odluke o provedbi postupaka jednostavne nabave u Ministarstvu financija, Poreznoj upravi zainteresiranim gospodarskim subjektima na raspolaganje se s ...

Pročitajte više