​Ministarstvo financija, Porezna uprava u suradnji s Ministarstvom znanosti i obrazovanja raspisuje

Kreativni natječaj za učenike petih i šestih razreda osnovnih škola na temu: 

„Plaćati porez je bitno“


I. OSNOVNE INFORMACIJE O NATJEČAJU

U natječaju „Plaćati porez je bitno“ mogu sudjelovati svi učenici petih i šestih razreda osnovnih škola na području Republike Hrvatske. Pravila natječaja možete preuzeti ovdje.

​Natječajem se želi potaknuti učenike da razviju svijest o važnosti poreza i na koje sve načine porezi utječu na njihove živote. 

Prilikom izrade radova učenici se mogu koristiti materijalima objavljenim na Internet portalu TAXEDU (https://europa.eu/taxedu/home_hr) koji uključuju video materijale (https://europa.eu/taxedu/node/1040_hr), fotografije, vizuale i infografike (https://europa.eu/taxedu/coolstuff_hr) na zadanu temu.

Prijavljeni radovi ne smiju koristiti sadržaj zaštićen autorskim i drugim pravima intelektualnog vlasništva drugih osoba bez njihova odobrenja.

Natječaj je otvoren za prijavu do 10. prosinca 2021. godine. Radovi poslani poslije roka neće se uzimati u obzir.

Natječaj se provodi u dvije (2) kategorije: 

1. slika

2. literarni rad. II. PRIJAVA RADOVA

Za prijavu radova potrebno je ispuniti Prijavni obrazac za natječaj „Plaćati porez je bitno“. 

Potpisani obrazac i radovi šalju se na adresu e-pošte taxedu@porezna-u​​​prava.hr​ ili putem pošte na adresu:


Ministarstvo financija

Porezna uprava - Središnji ured

Boškovićeva 5

10 000 Zagreb


s naznakom „Za nagradni natječaj“.  

Bez zaprimljenog prijavnog obrasca prijavljeni radovi se neće moći uzeti u razmatranje. 

​Na natječaj se, uz popunjeni i potpisani prijavni obrazac, dostavljaju:

  1. Slika može biti crtež, plakat ili infografika. Mogu se dostaviti kao fotografije (u JPEG, JPG, PDF ili PNG formatu) ili kao skenirani dokument. Slika može biti izrađena u A3 formatu (297 x 420 mm) ili A4 formatu (210 x 297 mm), okomitog ili vodoravnog usmjerenja. Ukoliko se slike fotografiraju, preporučuje se obaviti isto pri dobrom osvjetljenju (uz dnevno svjetlo) na jednobojnoj površini. Svaki učenik može prijaviti jednu sliku.

  2. Literarni rad, na jednom papiru A4 formata (210 x 297 mm), može biti dostavljen u word formatu, PDF formatu ili kao skenirani dokument. Literarni rad može biti pisan rukopisom ili na računalu (font Ariel 10) na svim hrvatskim dijalektima i izričajima. Svaki učenik može prijaviti jedan literarni rad.


III. VREDNOVANJE RADOVA I OBJAVA REZULTATA NATJEČAJA

Radovi će se vrednovati prema sljedećim kriterijima: 

  • primjerenost temi 

  • kreativnost. 

U svakoj kategoriji izabrati će se tri finalista. Najbolji rad u svakoj kategoriji biti će biti nagrađen tablet računalom, dok će drugi finalisti biti nagrađeni bežičnim slušalicama. 

Osnovna škola koja pošalje najviše radova, koji su primjereni temi, biti će nagrađena interaktivnom pločom. 

Odluka o dodjeli nagrada objavit će se na mrežnim stranicama Ministarstva financija, Porezne uprave i Ministarstva znanosti i obrazovanja najkasnije do 17. prosinca 2021. godine.


 


IV. OBJAVA RADOVA

Sudionici natječaja u cijelosti prihvaćaju i slažu se s uvjetima sudjelovanja te slanjem radova daju suglasnost na njihovo korištenje u nekomercijalne svrhe, uključujući njihovu objavu na mrežnim stranicama Ministarstva financija, Porezne uprave, Ministarstva znanosti i obrazovanja i portalu TAXEDU.