​Kreativni natječaj za učenike petih i šestih razreda osnovnih škola na temu: 

„Plaćati porez je bitno“​​

Završen nagradni natječaj „Plaćati porez je bitno“ 

Objavljeno 20.12.2021.


U petak 10. prosinca 2021. godine završio je nagradni natječaj „Plaćati porez je bitno“ za 5. i 6. razrede osnovnih škola. 

Učenici su zadanu temu kroz svoje radove obradili sadržajno, promišljeno i kritički. 

Učenici nagrađenih radova su: 

Kategorija

Ime i prezime učenika/ce

Naziv škole

Nagrada

Slika

Franko Aviani

OŠ Meje, Split

Tablet

Tea Sakač

OŠ Antuna i Ivana Kukuljevića, Varaždinske Toplice

Bežične slušalice

Leon Ignac

OŠ Petrijanec, Petrijanec

Bežične slušalice

Literarni rad

Lucija Gomboš

OŠ Budrovci, Budrovci

Tablet

Monika Šarić

OŠ fra Kaje Adžića, Pleternica

Bežične slušalice

Fran Šapina

OŠ prof. Blaž Mađer, Novigrad Podravski

Bežične slušalice​

Nagrađene radove možete pogledati u nastavku:

 
Franko Aviani, 6. razred, OŠ Meje, Split

 
Tea Sakač, 5. razred, OŠ Antu​na i Ivana Kukuljevića, Varaždinske TopliceLeon Ignac, OŠ Petrijanec, Petrijanec


LITERARNI RADOVI

Porez


Porez je novac,

alʹ za mene nije.

Zemlja, država i grad

sad veselo se smije.


Treba biti pametan,

porez treba platiti.

Tko pravila ne poštuje,

loše će mu se vratiti.


Utaju nikada

ne treba činiti

jer će se život

na loše promijeniti.


Porez nam svima

može dobro doći.

Porez nam svima

može pomoći!


Hvala ti, porezu,

što život teče glatko.

Možda sam premala,

alʹ narast ću lako.


Uvijek redovito

ja ću te plaćati.

Svoj doprinos društvu

tako ću dati.


Lucija Gomboš, 5. razred, OŠ Budrovci, Budrovci
Monika Šarić, 6. razred, OŠ fra Kaje Adžića, Pleternica


„Plaćati porez je bitno“


„Što je to porez?“ pitao sam tatu jedne večeri. Slušao sam ga kako mami govori da je kraj mjeseca i da se porez mora platiti. Tata ima malu obiteljsku tvrtku koja se bavi izradom namještaja. „Porez je novac koji moram dati državi kako bi se mogle graditi škole, vrtići, ceste i kako bi baka dobila mirovinu, a mama plaću“ objasnio mi je tata.

Moja je mama učiteljica i plaću joj daju iz državnog proračuna. Valjda je to taj novac o kojem tata priča. Naš se razgovor nastavio i saznao sam da svaki poduzetnik mora izdavati račune jer jedino na taj način pomaže državi. Naravno, ima tu još kojekakvih davanja, ali sad me zanima porez.

„Bez računa se ne računa“ sjetio sam se poznatog slogana. Čuo sam i nešto o radu i „na crno“. I to mi je tata lijepo objasnio rekavši mi da je to rad bez plaćanja poreza i bez izdavanja računa. Savjetovao mi je da to svakako izbjegavam. Na kraju mogu zaključiti da plaćati porez i nije baš zabavno, ali je korisno.​

Fran Šapina  5. razred, OŠ Prof. Blaž Mađer, Novigrad Podravski


Škola s najviše poslanih radova je OŠ Petrijanec, koja je ukupno poslala 28 učeničkih radova primjerenih temi, i time zasluženo osvojila interaktivni ekran. 

Zahvaljujemo svim učenicima i njihovim mentorima na trudu, zalaganju i na mnoštvu pristiglih radova.

Ovdje​ možete pogledati neke od radova, dok će svi radovi biti naknadno objavljeni.

Čestitamo svim nagrađenima!Kreativni natječaj za učenike petih i šestih razreda osnovnih škola na temu: 

„Plaćati porez je bitno“

I. OSNOVNE INFORMACIJE O NATJEČAJU

U natječaju „Plaćati porez je bitno“ mogu sudjelovati svi učenici petih i šestih razreda osnovnih škola na području Republike Hrvatske. Pravila natječaja možete preuzeti ovdje.

​Natječajem se želi potaknuti učenike da razviju svijest o važnosti poreza i na koje sve načine porezi utječu na njihove živote. 

Prilikom izrade radova učenici se mogu koristiti materijalima objavljenim na Internet portalu TAXEDU (https://europa.eu/taxedu/home_hr) koji uključuju video materijale (https://europa.eu/taxedu/node/1040_hr), fotografije, vizuale i infografike (https://europa.eu/taxedu/coolstuff_hr) na zadanu temu.

Prijavljeni radovi ne smiju koristiti sadržaj zaštićen autorskim i drugim pravima intelektualnog vlasništva drugih osoba bez njihova odobrenja.

Natječaj je otvoren za prijavu do 10. prosinca 2021. godine. Radovi poslani poslije roka neće se uzimati u obzir.

Natječaj se provodi u dvije (2) kategorije: 

1. slika

2. literarni rad. II. PRIJAVA RADOVA

Za prijavu radova potrebno je ispuniti Prijavni obrazac za natječaj „Plaćati porez je bitno“. 

Potpisani obrazac i radovi šalju se na adresu e-pošte taxedu@porezna-u​​​prava.hr​ ili putem pošte na adresu:


Ministarstvo financija

Porezna uprava - Središnji ured

Boškovićeva 5

10 000 Zagreb


s naznakom „Za nagradni natječaj“.  

Bez zaprimljenog prijavnog obrasca prijavljeni radovi se neće moći uzeti u razmatranje. 

​Na natječaj se, uz popunjeni i potpisani prijavni obrazac, dostavljaju:

  1. Slika može biti crtež, plakat ili infografika. Mogu se dostaviti kao fotografije (u JPEG, JPG, PDF ili PNG formatu) ili kao skenirani dokument. Slika može biti izrađena u A3 formatu (297 x 420 mm) ili A4 formatu (210 x 297 mm), okomitog ili vodoravnog usmjerenja. Ukoliko se slike fotografiraju, preporučuje se obaviti isto pri dobrom osvjetljenju (uz dnevno svjetlo) na jednobojnoj površini. Svaki učenik može prijaviti jednu sliku.

  2. Literarni rad, na jednom papiru A4 formata (210 x 297 mm), može biti dostavljen u word formatu, PDF formatu ili kao skenirani dokument. Literarni rad može biti pisan rukopisom ili na računalu (font Ariel 10) na svim hrvatskim dijalektima i izričajima. Svaki učenik može prijaviti jedan literarni rad.


III. VREDNOVANJE RADOVA I OBJAVA REZULTATA NATJEČAJA

Radovi će se vrednovati prema sljedećim kriterijima: 

  • primjerenost temi 

  • kreativnost. 

U svakoj kategoriji izabrati će se tri finalista. Najbolji rad u svakoj kategoriji biti će biti nagrađen tablet računalom, dok će drugi finalisti biti nagrađeni bežičnim slušalicama. 

Osnovna škola koja pošalje najviše radova, koji su primjereni temi, biti će nagrađena interaktivnom pločom. 

Odluka o dodjeli nagrada objavit će se na mrežnim stranicama Ministarstva financija, Porezne uprave i Ministarstva znanosti i obrazovanja najkasnije do 17. prosinca 2021. godine.


 


IV. OBJAVA RADOVA

Sudionici natječaja u cijelosti prihvaćaju i slažu se s uvjetima sudjelovanja te slanjem radova daju suglasnost na njihovo korištenje u nekomercijalne svrhe, uključujući njihovu objavu na mrežnim stranicama Ministarstva financija, Porezne uprave, Ministarstva znanosti i obrazovanja i portalu TAXEDU.