​​​​IZJAVA O PRISTUPAČNOSTI

​Ministarstvo financija, Porezna uprava nastoji svoje internetske stranice učiniti pristupačnima u skladu sa Zakonom o pristupačnosti internetskih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora („Narodne novine“, broj 17/19; dalje u tekstu: Zakon o pristupačnosti) kojim se prenosi Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2016. o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora (SL L 327 od 2. prosinca 2016.).

Ova izjava o pristupačnosti primjenjuje se na internetske stranice na mrežnom mjestu https://www.porezna-uprava.hr  i poddomeni https://pisitenam.porezna-uprava.hr/​ 

Ova izjava ne odnosi se na sadržaj slijedećih poddomena:


Stupanj usklađenosti

Ove internetske stranice su djelomično usklađene sa Zakonom o pristupačnosti internetskih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora te Smjernicama CARNET-a za osiguravanje digitalne pristupačnosti koje su pregledane i odobrene od nacionalnih krovnih udruga osoba s invaliditetom.

Nadogradnjom i redizajnom Internet stranica Porezne uprave te postavljanjem UserWay plug-ina za pristupačnost ispunjen je dio zahtjeva europske norme EN 301 549 V2.1.2 (2018-08).


Nepristupačni sadržaj

U nastavku su pobrojani nepristupačni sadržaji i navedeni su razlozi nepristupačnosti:

  • Struktura stranice nije u potpunosti označena na način da slijepe i slabovidne osobe znaju kad prelaze iz jedne rubrike, poglavlja ili neke druge kategorije sadržaja u drugu radi ograničenja Internet platforme i visokih troškova prilagodbe

  • Kretanje kroz digitalni sadržaj i njegovo korištenje nije u potpunosti omogućeno korištenjem isključivo tipkovnice radi ograničenja Internet platforme i visokih troškova prilagodbe

  • Video zapisi i gumbi na njima ne sadrže tekstualne opise i opise funkcionalnosti jer su uvezeni iz YouTube platforme

  • Dio slika i datoteka nema prikladan tekstualni opis (alt tekst)

  • .pdf datoteke i pojedine stranice otvaraju se u novom prozoru (tabu) preglednika

  • pojedine .pdf datoteke sadržane u objavama nisu u cijelosti nastale izvozom iz izvorišne datoteke iz alata Microsoft Office Word uz odabir opcija za pristupačnost, već skeniranjem tiskanih dokumenata, odnosno nisu pristupačne jer nisu prikladno pripremljene za čitače ekrana;

  • dio poveznica ne sadrži prikladne tekstualne opise

Ministarstvo financija, Porezna uprava navedene stavke prilagođava postepeno kada se za to stvore uvjeti.


Priprema ove Izjave o pristupačnosti

Ova Izjava pripremljena je dana 22​​. rujna 2022., prema Predlošku izjave o pristupačnosti koji je u skladu s Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora, a utvrđen je Provedbenom odlukom komisije EU 2018/1523 11. listopada 2018.

Za pripremu ove Izjave korištena je metoda samoprocjene koju je provelo Ministarstvo financija, Porezna uprava.


Povratne informacije i podaci za kontakt

Povratne informacije koje će se koristiti za obavještavanje Povjerenika za informiranje o eventualnim neusklađenostima te informacije i sadržaje isključene iz područja primjene Direktive, možete dobiti slanjem e-pošte na adresu pristupinfo@porezna-uprava.hr​ ili telefonski na broj 0800 10 01.


Postupak praćenja provedbe propisa

Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske je tijelo nadležno za praćenje usklađenosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora sa zahtjevima pristupačnosti i nadzor nad provedbom Zakona o pristupačnosti.

U slučaju nezadovoljavajućih odgovora na obavijest ili zahtjev za povratne informacije o pristupačnosti ovim mrežnih stranica, korisnici se mogu obratiti Povjereniku za informiranje telefonom ili putem elektroničke pošte na adresi pristupacnost@pristupinfo.hr