​Zahtjev za izdavanje odobrenja za maloprodaju državnih biljega 

Ovlaštenje za maloprodaju državnih biljega, uz uvjet da nisu dužnici poreza ili drugih javnih davanja o kojima evidenciju vodi Ministarstvo financija, Porezna uprava, fizičke i pravne osobe ostvaruju temeljem zahtjeva sukladno članku 21. stavku 2. Zakona o upravnim pristojbama​, kojeg podnose Ministarstvu financija, Poreznoj upravi, Središnjem uredu, Boškovićeva 5, 10 000 Zagreb.

Rješenje, kojim se podnositelju zahtjeva daje ovlaštenje za maloprodaju državnih biljega, izdaje se na razdoblje od tri godine, a može biti ukinuto i prije isteka tri godine ako se utvrdi da je ovlaštenik za maloprodaju državnih biljega dužnik poreza ili drugih javnih davanja o kojima evidenciju vodi Porezna uprava.

Uz pisani zahtjev za izdavanje ovlaštenja za maloprodaju državnih biljega, u kojemu je potrebno navesti kontakt telefon ili e-mail adresu, potrebno je priložiti presliku izvatka iz sudskog registra (iz kojeg je razvidno da je podnositelj registriran, između ostalog, za trgovinu na malo).​