POREZNE INFORMACIJE VEZANE UZ IZVANREDNO STANJE IZAZVANO ŠIRENJEM VIRUSA COVID-19 - ARHIVA

Mogućnost ispunjavanja prava i obveza bez potrebe dolaska u prostorije Porezne uprave​

Na temelju Odluke o uvođenju posebne sigurnosne mjere obveznog testiranja dužnosnika, državnih službenika i namještenika, službenika i namještenika u javnim službama, službenika i namještenika u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi te zaposlenika trgovačkih društava i ustanova („Narodne novine“ br. 121/21), kod ulaska u službene prostorije Porezne uprave potrebno je predočiti EU digitalnu COVID potvrdu ili odgovarajuće druge dokaze o cijepljenju, preboljenju bolesti COVID-19 ili testiranju.

Ministarstvo financija, Porezna uprava podsjeća poduzetnike i građane na načine kojima mogu ispuniti svoja prava i obveze bez potrebe dolaska u prostorije Porezne uprave.​

Podnošenje svih poreznih prijava, izdavanje poreznih potvrda, promjena na PK karticama svojih zaposlenika, zahtjeva za preknjiženjima, zahtjeva za upravnim ugovorom i ostalim zahtjevima poduzetnici mogu ostvariti korištenjem usluga ePorezne ili mPorezne. Za potrebe dobivanja odgovora ili otklanjanja određenih nejasnoća poduzetnici se upućuju na komunikaciju korištenjem servisa "Pišite nam " dostupnim na Internet stranici Porezne uprave. 

Porezna uprava upućuje građane da za svoje potrebe mogu podnositi razne obrasce i zahtjeve putem sustava ePorezna kojem se može pristupiti putem sustava eGrađana. Preporučuje se građanima da svaki zahtjev za promjenom na PK kartici traže putem svojeg poslodavca ili iznimno korištenjem sustava ePorezna ili mPorezna​. Za potrebe dobivanja odgovora ili otklanjanja nejasnoća građani mogu komunicirati s Poreznom upravom korištenjem servisa "Pišite nam" dostupnim na Internet stranicama Porezne uprave ili pozivom na telefonske brojeve Porezne uprave.  ​


Mjera za očuvanje radnih mjesta za kolovoz 2021.​​

Poduzetnicima kojima je Odlukama Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske tijekom kolovoza 2021. bio obustavljen ili ograničen rad (dalje u tekstu: Odluke) nadoknadit će se svi ili dio fiksnih troškova za kolovoz 2021. godine. Detaljni uvjeti i način ostvarivanja prava propisani su Uputom o provedbi mjere nadoknade dijela ili svih fiksnih troškova u sklopu mjere Potpore za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenim Koronavirusom (COVID-19) za kolovoz 2021.​​

Popunjeni Zahtjev za nadoknadu dijela ili svih fiksnih troškova u sklopu mjere Potpore za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenim Koronavirusom za kolovoz 2021.​ podnosi se nadležnoj ispostavi Porezne uprave putem sustava ePorezna​,​ od 15. rujna 2021. do 15. listopada 2021. godine. Iznimno, poduzetnici koji nisu korisnici sustava ePorezna dostavljaju popunjen Zahtjev korištenjem servisa Porezne uprave „Pišite nam“​.​


Mjera za očuvanje radnih mjesta za srpanj 2021.​​

Poduzetnicima kojima je Odlukama Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske tijekom srpnja 2021. bio obustavljen ili ograničen rad nadoknadit će se svi ili dio fiksnih troškova za srpanj 2021. godine. Detaljni uvjeti i način ostvarivanja prava propisani su Uputom o provedbi mjere nadoknade dijela ili svih fiksnih troškova u sklopu mjere Potpore za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenim Koronavirusom (COVID-19) za srpanj 2021.​​

Popunjeni Zahtjev za nadoknadu dijela ili svih fiksnih troškova u sklopu mjere Potpore za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenim Koronavirusom za srpanj 2021.​ podnosi se nadležnoj ispostavi Porezne uprave putem sustava ePorezna,​ od 16. kolovoza 2021. do 16. rujna 2021. godine. Iznimno, poduzetnici koji nisu korisnici sustava ePorezna dostavljaju popunjen Zahtjev korištenjem servisa Porezne uprave „Pišite nam“​.

 

Mjera za očuvanje radnih mjesta za lipanj 2021.

​​Nastavlja se mjera nadoknade dijela ili svih fiksnih troškova u djelatnostima pogođenim Koronavirusom (COVID-19). Detaljni uvjeti i način ostvarivanja prava propisani su Uputom o provedbi mjere nadoknade dijela ili svih fiksnih troškova u sklopu mjere Potpore za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenim Koronavirusom (COVID-19) za lipanj 2021.​

Zahtjev za nadoknadu dijela ili svih fiksnih troškova za lipanj 2021.​ podnosi se nadležnoj ispostavi Porezne uprave putem sustava ePoreznaod 15. srpnja 2021. do 16. kolovoza 2021. godine.​ ​Iznimno, poduzetnici koji nisu korisnici ePorezne dostavljaju popunjen Zahtjev putem servisa Porezne uprave „Pišite ​nam​“. ​​​​​

ZAHTJEV ZA NADOKNADU DIJELA ILI SVIH FIKSNIH TROŠKOVA U SKLOPU MJERE POTPORE ZA OČUVANJE RADNI​​H MJESTA U DJELATNOSTIMA POGOĐENIM KORONAVIRUSOM (COVID-19)​ ZA LIPANJ 2021.​​


Mjera za očuvanje radnih mjesta za svibanj 2021.

​​Nastavlja se mjera nadoknade dijela ili svih fiksnih troškova u djelatnostima pogođenim Koronavirusom (COVID-19). Detaljni uvjeti i način ostvarivanja prava propisani su Uputom o provedbi mjere nadoknade dijela ili svih fiksnih troškova u sklopu mjere Potpore za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenim Koronavirusom (COVID-19) za svibanj 2021.​

Zahtjev za nadoknadu dijela ili svih fiksnih troškova za svibanj​ 2021.​ podnosi se nadležnoj ispostavi Porezne uprave putem sustava ePoreznaod 15.​ lipnja 2021. do 15. srpnja 2021. godine. ​Iznimno, poduzetnici koji nisu korisnici ePorezne dostavljaju popunjen Zahtjev putem servisa Porezne uprave „Pišite ​nam​“. ​​​​​

ZAHTJEV ZA NADOKNADU DIJELA ILI SVIH FIKSNIH TROŠKOVA U SKLOPU MJERE POTPORE ZA OČUVANJE RADNI​​H MJESTA U DJELATNOSTIMA POGOĐENIM KORONAVIRUSOM (COVID-19)​ ZA SVIBANJ 2021.​​

 

​Mjera za očuvanje radnih mjesta za travanj 2021.

​Nastavlja se mjera nadoknade dijela ili svih fiksnih troškova u djelatnostima pogođenim Koronavirusom (COVID-19). Detaljni uvjeti i način ostvarivanja prava propisani su Uputom o provedbi mjere nadoknade dijela ili svih fiksnih troškova u sklopu mjere Potpore za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenim Koronavirusom (COVID-19) za travanj 2021.

Zahtjev za nadoknadu dijela ili svih fiksnih troškova za travanj 2021.​ podnosi se nadležnoj ispostavi Porezne uprave putem sustava ePorezna, od 15. svibnja 2021. do 15. lipnja 2021. godine. ​Iznimno, poduzetnici koji nisu korisnici ePorezne dostavljaju popunjen Zahtjev putem servisa Porezne uprave „Pišite ​nam“. ​​

ZAHTJEV ZA NADOKNADU DIJELA ILI SVIH FIKSNIH TROŠKOVA U SKLOPU MJERE POTPORE ZA OČUVANJE RADNI​​H MJESTA U DJELATNOSTIMA POGOĐENIM KORONAVIRUSOM (COVID-19)​ ZA TRAVANJ 2021.​​

 

Nastavak mjera za očuvanje radnih mjesta za ožujak 2021.

​Poduzetnici kojima je na dan 1. ožujka 2021. ​bio ​​obustavljen ili ograničen rad i kojima je pad prihoda/primitaka u ožujku 2021. u odnosu na ožujak 2019.​​​​​ bio minimalno 60% ostvaruju pravo na nadoknadu svih ili dijela fiksnih troškova za ožujak 2021. To pravo ostvaruju i poduzetnici koji su započeli s radom nakon ožujka 2019​. ako im je pad prihoda/primitaka u ožujku 2021. u odnosu na studeni 2020. bio najmanje 60%.

Detaljniji uvjeti i način ostvarivanja prava propisani su Uputom o provedbi​ mjere nadoknade dijela ili svih fiksnih troškova u sklopu mjere Potpore za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenim Koronavirusom (CO​VID-19) za ožujak 2021.

Zahtjev za nadoknadu dijela ili svih fiksnih troškova​ za ožujak 2021.​​​ ​​poduzetnici podnose Ministarstvu financija, Poreznoj upravi. Popunjen Zahtjev podnosi se nadležnoj ispostavi putem sustava ePorez​na​ od 15. travnja 2021. do 17. ​svibnja 2021. godine. Iznimno, poduzetnici koji nisu korisnici ePorezne dostavljaju popunjen Zahtjev putem servisa Porezne uprave „Pišite ​nam“. ​​

 

ZAH​TJEV ZA NADOKNADU DIJELA ILI SVIH ​​FIKSNIH TROŠKOVA U SKLOPU MJERE POTPORE ZA OČUVANJE RADNI​​H MJESTA U DJELATNOSTIMA POGOĐENIM KORONAVIRUSOM (COVID-19)​ ZA OŽUJAK 2021.​​


Produžen rok za podnošenje prijave poreza na dobit za 2020. godinu​

Pravilnikom o dopunama Pravilnika o provedbi Općeg poreznog zakona​ (NN 26/21) koji je stupio na snagu 13. ožujka 2021. produžen je rok za podnošenje Prijave poreza na dobit i pripadajućih obrazaca i izvješća. Za porezno razdoblje započeto od 1. siječnja 2020. godine ili tijekom kalendarske godine 2020. navedeni obrasci podnose se Poreznoj upravi najkasnije do 30. lipnja 2021. godine. 


OECD - Smjernice za rješavanje implikacija na transferne cijene uzrokovanih pandemijom COVID 19

Smjernice predstavljaju konsenzus 137 zemalja članica OECD/G20 Uključivog okvira BEPS-a te pružaju potrebna pojašnjenja i potporu poreznim obveznicima i poreznim upravama u primjeni načela nepristrane transakcije i OECD-ovih Smjernica o transfernim cijenama za razdoblje pod utjecajem pandemije COVID-19. 

Obuhvaćena su četiri prioritetna područja gdje su prepoznati najznačajniji praktični izazovi koje postavlja COVID-19: 

 1. analiza usporedivosti,

 2. gubici i raspodjela specifičnih troškova za COVID-19, 

 3. programi državne pomoći,

 4. prethodni sporazumi o transfernim cijenama (APA). 

Smjernice odgovaraju na potrebu rješavanja ovih praktičnih pitanja i važan su dio rada Uključivog okvira za poboljšanje porezne sigurnosti koja je na vrhu OECD-ovih prioriteta za stvaranje stabilnijeg međunarodnog poreznog sustava.

Smjernice možete preuzeti ovdje.


 

Nastavak mjera za očuvanje radnih mjesta za veljaču 2021.

​Poduzetnici kojima je obustavljen rad i kojima je pad prihoda/primitaka u veljači 2021. u odnosu na isti mjesec prethodne godine bio minimalno 60% ostvaruju pravo na nadoknadu svih ili dijela fiksnih troškova za veljaču 2021. To pravo ostvaruju i poduzetnici koji su započeli s radom tijekom 2020. ako im je pad prihoda/primitaka u veljači 2021. u odnosu na studeni 2020. bio najmanje 60%.

Detaljniji uvjeti i način ostvarivanja prava propisani su Uputom o provedbi​ mjere nadoknade dijela ili svih fiksnih troškova u sklopu mjere Potpore za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenim Koronavirusom (COVID-19) za veljaču 2021.

Zahtjev za nadoknadu dijela ili svih fiksnih troškova za veljaču 2021.​​ ​​poduzetnici podnose Ministarstvu financija, Poreznoj upravi. Popunjen Zahtjev podnosi se nadležnoj ispostavi putem sustava ePorez​na​ od 15. ožujka 2021. do 15. travnja 2021. godine. Iznimno, poduzetnici koji nisu korisnici ePorezne dostavljaju popunjen Zahtjev putem servisa Porezne uprave „Pišite ​nam“. ​​

 

ZAHTJEV ZA NADOKNADU DIJELA ILI SVIH ​​FIKSNIH TROŠKOVA U SKLOPU MJERE POTPORE ZA OČUVANJE RADNI​​H MJESTA U DJELATNOSTIMA POGOĐENIM KORONAVIRUSOM (COVID-19)​ ZA VELJAČU 2021.​​

 

Paket mjera za siječanj 2021.

Poduzetnici kojima je Odlukom Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske od 8. siječnja 2021. godine produžena mjera obustave rada i kojima je pad prihoda/primitaka u siječnju 2021. godine u odnosu na siječanj 2020. godine bio najmanje 60% ostvaruju pravo na nadoknadu svih ili dijela fiksnih troškova za siječanj 2021. godine. Isto tako, poduzetnici koji su započeli s radom tijekom 2020. godine ostvaruju pravo na nadoknadu fiksnih troškova​ ako im je pad prihoda/primitaka u siječnju 2021. godine u odnosu na studeni 2020. godine bio najmanje 60%.​

Novost u odnosu na mjeru za prosinac 2020. je da su poduzetnici dužni platiti račune u roku 8 dana od isplate nadoknade (ako to nisu učinili prije podnošenja Zahtjeva). Također, u fiksne troškove koji će se nadoknađivati uvršten je i mjesečni trošak softverske opreme za fiskalizaciju.

Zahtjev za nadoknadu dijela ili svih fiksnih troškova za siječanj 2021.​poduzetnici podnose Ministarstvu financija, Poreznoj upravi. Popunjen Zahtjev podnosi se nadležnoj ispostavi putem sustava ePorezna​ od 15. veljače 2021. do 15. ožujka 2021. godine. Iznimno, poduzetnici koji nisu korisnici ePorezne dostavljaju popunjen Zahtjev putem servisa Porezne uprave „Pišite nam“

Detaljniji uvjeti i način ostvarivanja navedenog prava propisani su Uputom o provedbi mjere nadoknade dijela ili svih fiksnih troškova u sklopu mjere Potpore za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenim Koronavirusom (COVID-19) za siječanj 2021. Uputa u PDF formatu dostupna je ovdje​.


Obavijest blokiranim korisnicima mjere nado​knade dijela ili svih fiksnih troškova​

Isplata nadoknade svih ili dijela fiksnih troškova za siječanj 2021. godine u okviru mjere Potpore za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenim Koronavirusom (COVID - 19) obavlja se na žiro račun poduzetnika, a može se odobriti i poduzetnicima kojima su računi blokirani ako udovoljavaju svim ostalim kriterijima za dobivanje potpore te ako poduzetnik ima otvoren zaštićeni račun za primanja, naknade i iznose koji su izuzeti od ovrhe ili na kojima je ovrha ograničena.

Da bi ostvarili tu mogućnost potrebno je obratiti se svojim poslovnim bankama te će banka na zahtjev klijenta poslovnog subjekta - obrta ili trgovačkog društva otvoriti račun posebne namjene na koji se mogu vršiti uplate primitaka izuzetih od ovrhe - predmetnih potpora. 

Naime, sredstva koja se isplaćuju iz mjere Potpore za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenim Koronavirusom (COVID - 19), a koju isplatu vrši Hrvatski zavod za zapošljavanje,  u cijelosti su izuzeta od ovrhe, sukladno članku 172. točka 16. Ovršnog zakona. 

Više informacija o otvaranju i vođenju zaštićenog računa možete dobiti u poslovnicama Financijske agencije i poslovnim bankama.


ZAHTJEV ZA NADOKNADU DIJELA ILI SVIH ​​FIKSNIH TROŠKOVA U SKLOPU MJERE POTPORE ZA OČUVANJE RADNI​​H MJESTA U DJELATNOSTIMA POGOĐENIM KORONAVIRUSOM (COVID-19)​ ZA SIJEČANJ 2021.

Pitanja i odgovori u vezi provedbe upute za nadoknadu fiksnih troškova ​​


Paket mjera iz prosinca 2020.

Pravo na nadoknadu plaćenih svih ili dijela fiksnih troškova za mjesec prosinac 2020. ostvaruju poduzetnici kojima je Odlukom Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske od 27. studenoga 2020. godine obustavljen rad i kojima je pad prihoda/primitaka u mjesecu prosincu 2020. godine u odnosu na prosinac 2019. godine bio najmanje 60%

Iznimno, pravo na nadoknadu plaćenih fiksnih troškova ostvaruju poduzetnici koji su započeli s radom tijekom 2020. godine kojima je pad prihoda/primitaka u mjesecu prosincu 2020. godine u odnosu na studeni 2020. godine bio najmanje 60%.

Poduzetnici s ostvarenim padom prihoda/primitaka od 60% do 90% ostvaruju pravo na nadoknadu iznosa plaćenih fiksnih troškova poslovanja razmjerno padu prihoda/primitka, a oni koji su imali pad prihoda/primitaka iznad 90% nadoknadu plaćenih fiksnih troškova poslovanja u cijelosti.

Poduzetnicima u sustavu poreza na dodanu vrijednost priznaju se troškovi bez poreza na dodanu vrijednost. ​

 

Pod fiksnim troškovima podrazumijevaju se:

 • mjesečni trošak najma, zakupa odnosno koncesijske naknade poslovnog prostora u kojem se obavlja djelatnost,

 • trošak obvezne pričuve,

 • mjesečni trošak električne energije, vode uz pripadajuće naknade, plin, troškovi vezani uz korištenje toplinarske mreže i odvoz komunalnog otpada,

 • trošak komunalne naknade,

 • mjesečni trošak direktne spomeničke rente,

 • mjesečna pristojba HRT-a, mjesečna naknada za javno korištenje glazbe, mjesečna pretplata na dnevne, tjedne i mjesečne tiskovine, 

 • mjesečni trošak interneta i fiksne telefonske linije,

 • mjesečni trošak usluge knjigovodstvenog servisa i

 • 1/12 iznosa godišnje naknade za priređivanje igara na sreću u casinima, na automatima i igre klađenja,  izuzev godišnje naknade za internet klađenja i internet casina

Zahtjev za nadoknadu dijela ili svih p​laćenih fiksnih troškova u sklopu mjere Potpore za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenim Koronavirusom (COVID-19) ​poduzetnici podnose Ministarstvu financija, Poreznoj upravi. 

Popunjen Zahtjev podnosi se nadležnoj ispostavi Porezne uprave putem sustava ePorezna​ najkasnije do 15. veljače 2021. Iznimno, poduzetnici koji nisu korisnici ePorezne dostavljaju popunjen Zahtjev korištenjem servisa Porezne uprave „Pišite nam“. 

Detaljnije informacije o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na nadoknadu plaćenih fiksnih troškova dostupne su u Uputi o provedbi mjere nadoknade dijela ili svih plaćenih fiksnih troškova u sklopu mjere Potpore za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenim Koronavirusom (COVID-19)

 

Zahtjev za nadoknadu dijela ili svih plaćenih fiksnih troškova u sklopu mjere potpore za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenim Koronavirusom (COVID-19)​

Pitanja i odgovori - provedba mjere nadoknade dijela ili svih plaćenih fiksnih troškova

 

Odluka o privrem​​enom ukidanju obveze plaćanja članarine​ Hrvatskoj ​​gospodarskoj komori​ (Narodne novine broj ​133/20)

 

POČEK PLAĆANJA REPRO​​GRAMIRANIH OBVEZA I UPRAVNI UGOVOR ZA POREZNE OBVEZNIKE KOJIMA JE ODLUKOM STOŽERA CIVILNE ZAŠTITE REPUBLIKE HRVATSKE OBUSTAVLJEN RAD​

Sukladno Pravilniku o provedbi Općeg poreznog zakona​ („Narodne novine“, broj 45/19, 35/20, 43/20, 50/20, 70/20, 74/20, 103/20, 114/20, 144/20) porezni obveznik kojem je Odlukom Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske obustavljen rad i porezno tijelo mogu sklopiti Upravni ugovor u posebnim okolnostima radi namirenja poreznog duga za porezne obveze dospjele za vrijeme trajanja obustave rada, na način propisan člankom 71.z stavcima 2. do 4. Pravilnika.

Osim toga, porezni obveznik kojem je Odlukom Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske obustavljen rad, a kojemu su reprogramirane obveze temeljem predstečajne nagodbe, predstečajnog sporazuma, stečajnog plana, upravnog ugovora ili obročne otplate iz članka 71.h Pravilnika​, može podnijeti Zahtjev za poček otplate neplaćenih reprogramiranih obveza iz navedenih postupaka koje dospijevaju u vrijeme obustave rada. Obveze za koje je odobren poček dospijevaju nakon posljednjeg anuiteta ranije reprogramiranih obveza. 

Za obveze kojima se odobri poček, za vrijeme trajanja počeka kamata ne teče.

Zahtjev za poček može se podnijeti najkasnije u roku od 5 dana nakon prestanka važenja Odluke Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske kojom je obustavljen rad.

Zahtjev za poček otplate neplaćenih reprogramiranih obveza se podnosi nadležnoj ispostavi Porezne uprave putem sustava ePorezna, a porezni obveznici koji nisu korisnici sustava ePorezna zahtjev mogu podnijeti putem ​servisa „Pišite nam“ ili putem redovne ili elektroničke pošte.

Prijedlog za sklapanje upravnog ugovora se podnosi putem sustava ePorezna​, a iznimno za obveznike koji nisu korisnici sustava ePorezna zahtjev se može podnijeti na obrascima dostupnima ovdje.

 

MOGUĆNOST ISPUNJAVANJA OBVEZA BEZ POTREBE DOLASKA U PROSTORIJE POREZNE UPRAVE

​S ciljem preventivnog postupanja i zaštite zdravlja građana, Ministarstvo financija,  Porezna uprava podsjeća poduzetnike i građane na načine kojima mogu ispuniti svoje obveze i prava bez potrebe dolaska u prostorije Porezne uprave.

​Podsjećamo poduzetnike da za podnošenje svih poreznih prijava, izdavanje poreznih potvrda, promjena na PK karticama svojih zaposlenika, zahtjeva za preknjiženjima, zahtjeva za upravnim ugovorom i ostalim zahtjevima koriste usluge ePorezne ili mPorezne​. Za potrebe dobivanja odgovora ili otklanjanja određenih nejasnoća poduzetnici se upućuju na komunikaciju korištenjem servisa "Pišite nam​" dostupnim na Internet stranici Porezne uprave. 

U slučaju potrebe za izravnim kontaktom sa službenikom Porezne uprave poduzetnici se upućuju na korištenje telefonskih brojeva objavljenih na Internet stranici Porezne uprave.​

Porezna uprava upućuje građane da za svoje potrebe mogu podnositi razne obrasce i zahtjeve putem sustava ePorezna kojem se može pristupiti putem sustava eGrađana. Preporučuje se građanima da svaki zahtjev za promjenom na PK kartici traže putem svojeg poslodavca ili iznimno korištenjem sustava ePorezna i mPorezna. Za potrebe dobivanja odgovora ili otklanjanja nejasnoća građani mogu komunicirati s Poreznom upravom korištenjem servisa "Pišite nam" ​dostupnim na Internet stranicama Porezne uprave ili pozivom na telefonske brojeve Porezne uprave.​ 

Porezna uprava osigurat će nesmetanu komunikaciju svim navedenim kanalima kako bi poduzetnici i građani ostvarivali svoja prava i ispunili obveze bez potrebe izravnog dolaska u prostorije Porezne uprave.

 

Odluka Komisije (EU) 2020/1573 оd 28. listopada 2020. ​​o oslobađanju od carina i PDV-a pri uvozu robe potrebne za borbu protiv učinaka pandemije bolesti COVID-19 tijekom 2020.


 

​Pravilnik o dopuni Pravilnika o provedbi Općeg poreznog zakona (OPZ).

U „Narodnim novinama“ br. 43/21 objavljen je Pravilnik o dopuni Pravilnika o provedbi Općeg poreznog zakona (OPZ).

Sukladno odredbama Pravilnika o dopuni pravilnika o provedbi OPZ-a svi primici koje radi ublažavanja posljedica uzrokovanih nastupom posebnih okolnosti umirovljenicima isplaćuju jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, na temelju svojih općih akata i za koje su sredstva planirana u proračunima tih jedinica, te jednokratni novčani dodaci koji se isplaćuju uz mirovine na temelju Odluke Vlade Republike Hrvatske ili na temelju posebnog propisa, ne uzimaju se u obzir pri utvrđivanju prava na osobni odbitak za uzdržavane članove. 

Pri isplati navedenih primitaka ne postoji obveza podnošenja Izvješća o primicima, porezu na dohodak i prirezu te doprinosima za obvezna osiguranja (Obrazac JOPPD). ​

 

Pravilnik o provedbi Općeg poreznog zakona

​Iznimno od posebnih propisa o oporezivanju dohotka, izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi Općeg poreznog zakona​ (NN ​103/20) propisano je da se trošak laboratorijskog ispitivanja uzročnika zarazne bolesti što ih poslodavac omogućuje radnicima koji ostvaruju plaću, a u interesu obavljanja djelatnosti poslodavca, ne smatra primitkom po osnovi nesamostalnog rada (plaćom). Temeljem te odredbe testiranje se smatra troškom poslodavca, ali ne i plaćom u naravi stoga ne postoji obveza obračuna javnih davanja. Zbog toga ne postoji ni obveza iskazivanja navedenog u obrascu JOPPD kao oporezivog niti novog neoporezivog primitka. ​Ova odredba primjenjuje se od stupanja na snagu Pravilnika, odnosno od 19. rujna 2020. na dalje te nije propisana retroaktivna primjena.

​​​Izmjenom i dopunama navedenog Pravilnika produljen je rok za primjenu obračunske kategorije pri uvozu pa se za uvoz dobara obavljen do uključivo 31. prosinca 2020. smatra da je porez na dodanu vrijednost pri uvozu plaćen, ako ga porezni obveznik upisan u registar obveznika poreza na dodanu vrijednost prema posebnom propisu iskaže kao obvezu u prijavi poreza na dodanu vrijednost (Obrazac PDV).​

Važne poveznice:

Potpore iz proljetnog vala epidemije

Ostvarivanje prava iz mjere Oslobođenje od podmirivanja poreznih obveza​

Prema odredbama članka 107.a Općeg poreznog zakona i članka od 71.l do 71.n Pravilnika o provedbi Općeg poreznog zakona porezni obveznici koji su zbog posebnih okolnosti u razdoblju od 20. ožujka do 20. lipnja 2020. u odnosu na isto razdoblje prethodne godine imali pad prihoda/primitaka najmanje 50%, ostvaruju pravo na primjenu mjere Oslobođenje od podmirivanja poreznih obveza.

Mjerom je određeno da će se porezni obveznik osloboditi od plaćanja obveza poreza i drugih davanja koje mu dospijevaju počevši od 1. travnja do 20. lipnja 2020. Iznimno, porezni obveznici koji su u prethodnoj godini ostvarili vrijednost isporuka dobara i usluga u iznosu većem od 7.500.000,00 kuna, bez poreza na dodanu vrijednost, na temelju podatka iz prijava Poreza na dobit za 2019. godinu djelomično će se osloboditi podmirivanja dospjelih poreznih obveza razmjerno postotku pada prihoda/primitka u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. 

Prema odredbama navedenih propisa ovom mjerom ne obuhvaćaju se sljedeće porezne obveze: poreza na dodanu vrijednost, carina i trošarina, doprinosa za obvezno mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje, poreza i prireza utvrđenih na konačne dohotke, naknada i davanja na igre na sreću, obveze po ranije sklopljenim upravnim ugovorima te reprogramirane obveze iz predstečajnih i stečajnih postupaka.

Porezni obveznici kojima je odobren zahtjev za odgodu plaćanja dospjelih poreznih obveza za ostvarivanje prava iz ove mjere ne podnose posebne zahtjeve. Porezna uprava će po službenoj dužnosti provesti ovu mjeru na temelju podataka kojima raspolaže. Međutim, kako je moguće da podaci kojima Porezna uprava raspolaže ne odražavaju stvarni pad prihoda/primitaka najmanje 50% te s obzirom na činjenicu da Porezna uprava trenutno ne raspolaže podacima za sve porezne obveznike, Porezna uprava ovim putem upućuje javni poziv korisnicima mjere za odgodu plaćanja dospjelih poreznih obveza za:

 1. Dostavu dokumentacije kojom dokazuju pada prihoda/primitaka u odnosu na podatke kojima raspolaže Porezna uprava
 2. Dostavu podataka o prihodima/primicima poreznih obveznika za koje Porezna uprava ne raspolaže podacima​

Porezni obveznici koji smatraju da udovoljavaju kriterijima u upućenom javnom pozivu, mogu u nadležnu ispostavu Porezne uprave dostaviti traženu dokumentaciju do 20. srpnja 2020. Dokumentacija se dostavlja na način i u roku prema dogovoru sa službenikom nadležne ispostave Porezne uprave. ​


Mogućnost o​bročne otplate odgođenih poreznih obveza

​​Po završetku razdoblja odgode plaćanja poreznih obveza uslijed posebnih okolnosti, porezni obveznici mogu za porezne obveze koje nisu u mogućnosti podmiriti po njihovom odgođenom dospijeću podnijeti zahtjev za obročnu otplatu, sukladno Pravilniku o provedbi Općeg poreznog zakona​ („Narodne novine“, broj 45/19, 35/20, 43/20, 50/20, 70/20, 74/20, 103/20, 114/20).

​Rok za podnošenje zahtjeva za obročnu otplatu odgođenih poreznih obveza, počevši od 24. lipnja 2020. godine, je najviše 5 dana od dospijeća odgođene porezne obveze koju porezni obveznik nije u mogućnosti podmiriti.

Obročna otplata se može odobriti u mjesečnim obrocima, na razdoblje od najduže  24 mjeseca, bez obračuna kamata za vrijeme trajanja obročne otplate.

Zahtjev za obročnu otplatu odgođenih poreznih obveza​ se podnosi putem sustava e-Porezna​, počevši od 24. lipnja 2020. godine. Iznimno, porezni obveznici koji nisu korisnici sustava e-Porezna, zahtjev mogu podnijeti putem servisa „Pišite nam“ ​(odabir teme: ePorezna - JPPU, odabir podteme: Zahtjev za obročnu otplatu).

Više informacija o obročnoj otplati odgođene porezne obveze te načinu podnošenja zahtjeva dostupno je na stranici Najčešće postavljena pitanja - posebne mjere zbog izvanrednog stanja izazvanog širenjem virusa COVID-19​.​


Očuvanje radnih mjesta - potpora za poduzetnike u djelatnostima pogođenim koronavirusom (COVID-19)​​​​

​​

Mjere plaćanja poreza za vrijeme trajanja posebnih okolnosti

Travanjski paket mjera podupiru dodatne promjene Općeg poreznog zakona​ (NN 42/20​) i Pravilnika o provedbi Općeg poreznog zakona​ (NN 43/20). 

Njima se omogućuje pomoć poreznim obveznicima s poteškoćama u poslovanju uslijed nastupa posebnih okolnosti da u jednostavnom i žurnom postupku postignu primjereni način podmirivanja poreznih obveza. 

Nove mjere pomoći:

 • sufinanciranje plaća uz oslobođenje obveze plaćanja javnih davanja 

 • oslobođenje podmirivanja poreznih obveza u cijelosti ili djelomično poreznim obveznicima kojima je zabranjen, onemogućen ili otežan rad 

 • mogućnost odgode plaćanja dospjele obveze PDV-a (Uputa o odgodi i plaćanju PDV-a)

 • ​produženje roka za podnošenje prijave i plaćanje obveze poreza na dobit za 2019. godinu​​

 • ovršni postupak u posebnim okolnostima

 • promjene u vezi PDV-a pri uvozu i oslobođenje od PDV-a za donacije

​Dodatne informacije i odgovore na pitanja vezana uz mjere pomoći potražite na stranici NAJČEŠĆE POSTAVLJENA PITANJA - POSEBNE MJERE ZBOG IZVANREDNOG STANJA IZAZVANOG ŠIRENJEM VIRUSA COVID-19​


Nova procedura (podtema) za podnošenje obrazaca za dodjelu/ukidanje ovlaštenja u sustavu ePorezna putem Internet forme "Pišite nam" – iznimno u vrijeme trajanja mjera zaštite od koronavirusa (COVID-19)

Iznimno i u svrhu preventivnih mjera zaštite od bolesti uzrokovanih koronavirusom (COVID-19) punomoći za dodjelu ovlaštenja (ili druge obrasce za dodjelu i/ili ukidanje ovlaštenja) mogu se predati putem Internet forme „Pišite nam“. U formi „Pišite nam“ potrebno je odabrati temu „ePorezna – JPPU“ i podtemu „Podnošenje obrazaca za dodjelu/ukidanje ovlaštenja“.

Podsjećamo sve građane i poduzetnike kako prijavom u sustav ePorezna mogu sami upravljati ovlaštenjima i na taj način dodjeljivati ovlaštenja drugoj osobi te nije potrebno donositi obrazac punomoći u Ispostavu Porezne uprave niti je potrebno slati zahtjev/upit putem Internet forme „Pišite nam“. Također, dodjeljivati ovlaštenja mogu i svi oni korisnici koji imaju od ranije ovlaštenje za „Upravljanje ovlaštenjima“. Sve o upravljanju i dodjeli ovlaštenja možete pronaći u ovoj Uputi​.​

Nova procedura za slanje Zahtjeva za određivanjem i dodjeljivanjem Osobnog identifikacijskog broja (OIB-a) stranim osobama, a iznimno u vrijeme trajanja mjera zaštite od koronavirusa (COVID-19)​​

Mogućnost smanjenja visine mjesečnih predujmova poreza na dobit odnosno dohodak​

Porezni tretman naknade troškova prijevoza u situaciji posebnih okolnosti​​


Obavijest obveznicima fiskalizacije o postupanju kod prijave podataka o privremenom zatvaranju poslovnica ili promjene radnog vremena

​​Obveznici fiskalizacije u skladu sa Zakonom o fiskalizaciji u prometu gotovinom dužni su dostavljati podatke o svim poslovnim prostorima u kojima se obavlja djelatnost, pa tako i podatke o radnom vremenu i radnim danima te privremenom zatvaranju ​poslovnih prostora. Podaci se dostavljaju elektroničkim putem korištenjem elektroničkog servisa Porezne uprave ePorezna ili iznimno podnošenjem obrasca nadležnoj ispostavi Porezne uprave i ​to prije nastupa promijenjenih okolnosti.

Nakon pojave koronavirusa (COVID-19) poslovanje određenih poduzetnika odvija se u otežanim uvjetima, što dovodi do privremenih zatvaranja poslovnica ili do promjene radnog vremena uzrokovanih preporukama nadležnih službi ili odlukama jedinica lokalnih samouprava ili radi vlastitih potreba. Navedene promjene radnih dana i radnog vremena, kao i privremenog zatvaranja poslovnih prostora, u skladu sa zakonskim odredbama potrebno je dostaviti propisanim načinom.

Uvažavajući ove posebne okolnosti koje utječu na pravovremeno ispunjenje obveza poreznih obveznika,  Porezna uprava upućuje obveznike fiskalizacije koji dostavljaju podatke o promjenama radnog vremena i radnih dana te podatke o privremenom zatvaranju s vremenskim odmakom (radi nastupa ovih objektivnih okolnosti) da u predviđenom polju Napomena – napišu od kada se ta promjena stvarno primjenjuje.

​​