​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​POREZNE INFORMACIJE VEZANE UZ IZVANREDNO STANJE IZAZVANO ŠIRENJEM VIRUSA COVID-19

MOGUĆNOST ISPUNJAVANJA OBVEZA BEZ POTREBE DOLASKA U PROSTORIJE POREZNE UPRAVE

​S ciljem preventivnog postupanja i zaštite zdravlja građana, Ministarstvo financija,  Porezna uprava podsjeća poduzetnike i građane na načine kojima mogu ispuniti svoje obveze i prava bez potrebe dolaska u prostorije Porezne uprave.

​Podsjećamo poduzetnike da za podnošenje svih poreznih prijava, izdavanje poreznih potvrda, promjena na PK karticama svojih zaposlenika, zahtjeva za preknjiženjima, zahtjeva za upravnim ugovorom i ostalim zahtjevima koriste usluge ePorezne. Za potrebe dobivanja odgovora ili otklanjanja određenih nejasnoća poduzetnici se upućuju na komunikaciju korištenjem servisa "Pišite nam​" dostupnim na Internet stranici Porezne uprave. 

U slučaju potrebe za izravnim kontaktom sa službenikom Porezne uprave poduzetnici se upućuju na korištenje telefonskih brojeva objavljenih na Internet stranici Porezne uprave.​

Porezna uprava upućuje građane da za svoje potrebe mogu podnositi razne obrasce i zahtjeve putem sustava ePorezna kojem se može pristupiti putem sustava eGrađana. Preporučuje se građanima da svaki zahtjev za promjenom na PK kartici traže putem svojeg poslodavca ili iznimno korištenjem sustava ePorezna. Za potrebe dobivanja odgovora ili otklanjanja nejasnoća građani mogu komunicirati s Poreznom upravom korištenjem servisa "Pišite nam" ​dostupnim na Internet stranicama Porezne uprave ili pozivom na telefonske brojeve Porezne uprave.​ 

Porezna uprava osigurat će nesmetanu komunikaciju svim navedenim kanalima kako bi poduzetnici i građani ostvarivali svoja prava i ispunili obveze bez potrebe izravnog dolaska u prostorije Porezne uprave.


Odluka Komisije (EU) 2020/1573 оd 28. listopada 2020. ​​o oslobađanju od carina i PDV-a pri uvozu robe potrebne za borbu protiv učinaka pandemije bolesti COVID-19 tijekom 2020.


Pravilnik o provedbi Općeg poreznog zakona

​Iznimno od posebnih propisa o oporezivanju dohotka, izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi Općeg poreznog zakona​ (NN ​103/20) propisano je da se trošak laboratorijskog ispitivanja uzročnika zarazne bolesti što ih poslodavac omogućuje radnicima koji ostvaruju plaću, a u interesu obavljanja djelatnosti poslodavca, ne smatra primitkom po osnovi nesamostalnog rada (plaćom). Temeljem te odredbe testiranje se smatra troškom poslodavca, ali ne i plaćom u naravi stoga ne postoji obveza obračuna javnih davanja. Zbog toga ne postoji ni obveza iskazivanja navedenog u obrascu JOPPD kao oporezivog niti novog neoporezivog primitka. ​Ova odredba primjenjuje se od stupanja na snagu Pravilnika, odnosno od 19. rujna 2020. na dalje te nije propisana retroaktivna primjena.

​​​Izmjenom i dopunama navedenog Pravilnika produljen je rok za primjenu obračunske kategorije pri uvozu pa se za uvoz dobara obavljen do uključivo 31. prosinca 2020. smatra da je porez na dodanu vrijednost pri uvozu plaćen, ako ga porezni obveznik upisan u registar obveznika poreza na dodanu vrijednost prema posebnom propisu iskaže kao obvezu u prijavi poreza na dodanu vrijednost (Obrazac PDV).​


Važne poveznice:

INFORMACIJE IZ SUSTAVA FISKALIZACIJE

Analiza podataka iz sustava fiskalizacije za dane 24.02.2020. do ​​29​.11.2020. ​godine te za razdoblje od 23.02.2019. do 2​9.11.2019. godine

Analiza podataka iz sustava fiskalizacije za dane 24.02.2020. do 22.11.2020. godine te za razdoblje od 23.02.2019. do 22.11.2019. godine​

Analiza podataka iz sustava fiskalizacije za dane 24.02.2020. do 15.11.2020. godine te za razdoblje od 23.02.2019. do 15.11.2019. godine

Analiza podataka iz sustava fiskalizacije za dane 24.02.2020. do 08.11.2020. godine te za razdoblje od 23.02.2019. do 08.11.2019. godine

Analiza podataka iz sustava fiskalizacije za dane 24.02.2020. do 01.11.2020. godine te za razdoblje od 23.02.2019. do 01.11.2019. godine

Analiza podata​ka iz sustava fiskalizacije za dane 24.02.2020. do 25.10.2020. godine te za razdoblje od 23.02.2019. do 25.10.2019. godine​ 

Analiza podataka iz sustava fiskalizacije za dane 24.02.2020. do 18.10.2020. godine te za razdoblje od 23.02.2019. do 18.10.2019. godine​

Analiza podataka iz sustava fiskalizacije za dane 24.02.2020. do 11.10.2020. godine te za razdoblje od 23.02.2019. do 11.10.2019. godine​

Analiza podataka iz sustava fiskalizacije za dane 24.02.2020. do 04.10.2020. godine te za razdoblje od 23.02.2019. do 04.10.2019. godine​

Analiza podataka iz sustava fiskalizacije za dane 24.02.2020. do 27.09.2020. godine te za razdoblje od 23.02.2019. do 27.09.2019. godine​

Analiza podataka iz sustava fiskalizacije za dane 24.02.2020. do 20.09.2020. godine te za razdoblje od 23.02.2019. do 20.09.2019. godine​  

Analiza podataka iz sustava fiskalizacije za dane 24.02.2020. do 13.09.2020. godine te za razdoblje od 23.02.2019. do 13.09.2019. godine​​

Analiza podataka iz sustava fiskalizacije za dane 24.02.2020. do 06.09.2020. godine te za razdoblje od 23.02.2019. do 06.09.2019. godine​

Analiza podataka iz sustava fiskalizacije za dane 24.02.2020. do 30.08.2020. godine te za razdoblje od 23.02.2019. do 30.08.2019. godine ​​

Analiza podataka iz sustava fiskalizacije za dane 24.02.2020. do 23.08.2020. godine te za razdoblje od 23.02.2019. do 23.08.2019. godine

Analiza podataka iz sustava fiskalizacije za dane 24.02.2020. do 16.08.2020. godine te za razdoblje od 23.02.2019. do 16.08.2019. godine​

Analiza podataka iz sustava fiskalizacije za dane 24.02.2020. do 09.08.2020. godine te za razdoblje od 23.02.2019. do 09.08.2019. godine​​

Analiza podataka iz sustava fiskalizacije za dane 24.02.2020. do 02.08.2020. godine te za razdoblje od 23.02.2019. do 02.08.2019. godine​​​

Analiza podataka iz sustava fiskalizacije za dane 24.02.2020. do 26.07.2020. godine te za razdoblje od 23.02.2019. do 26.07.2019. godine​​​ ​​​

Analiza podataka iz sustava fiskalizacije za dane 24.02.2020. do 19.07.2020. godine te za razdoblje od 23.02.2019. do 19.07.2019. godine​​​ ​

Analiza podataka iz sustava fiskalizacije za dane 24.02.2020. do 12.07.2020. godine te za razdoblje od 23.02.2019. do 12.07.2019. godine​ 

Analiza podataka iz sustava fiskalizacije za dane 24.02.2020. do 05.07.2020. godine te za razdoblje od 23.02.2019. do 05.07.2019. godine​​

Analiza podataka iz sustava fiskalizacije za dane 24.02.2020. do 28.06.2020. godine te za razdoblje od 23.02.2019. do 28.06.2019. godine

Analiza podataka iz sustava fiskalizacije za dane 24.02.2020. do 21.06.2020. godine te za razdoblje od 23.02.2019. do 21.06.2019. godine 

 Analiza po​​dataka iz sustava fiskalizacije za dane 24.02.2020. do 14.06.2020. godine te za razdoblje od 23.02.2019. do 14.06​​.2019. godine​ ​​

Analiza podataka iz sustava fiskalizacije za dane 24.02.2020. do 07.06.2020. godine te za razdoblje od 23.02.2019. do 07.06.2019.​​​

Analiza podataka iz sustava fiskalizacije za dane 24.02.2020. do 31.05.2020. godine te za razdoblje od 23.02.2019. do 31.05.2019. godine

 ​​​Analiza podataka iz sustava fiskalizacije za dane 24.02.2020. do 24.05.2020. godine te za razdoblje od 23.02.2019. do 24.05.2019. godine

​​​Analiza podataka iz sustava fiskalizacije za dane 24.02.2020. do 17.05.2020. godine te za razdoblje od 23.02.2019. do 17.05.2019. godine​ 

 Analiza podataka iz sustava fiskalizacije za dane 24.02.2020. do 10.05.2020. godine te za razdoblje od 23.02.2019. do 10.05.2019. godine​

Analiza podataka iz sustava fiskalizacije za dane 24.02.2020. do 03.05.2020. godine te za razdoblje od 23.02.2019. do 03.05.2019. godine​ ​

Analiza podataka iz sustava fiskalizacije za dane 24.02.2020. do 26.04.2020. godine te za razdoblje od 23.02.2019. do 26.04.2019. godine​​

Analiza podataka iz sustava fiskalizacije ​za dane ​​24.2.2020.​ do 19.4.2020. godine te za razdoblje od 23.2.2019.​​ do ​19.4.2019. godine ​

Analiza podataka iz sustava fiskalizacije za dane 24.02.2020. do 12.04.2020. godine te za razdoblje od 23.02.2019. do 12.04.2019. godine​

Usporedba podataka o fiskaliziranim računima za dane od 24.02.2020. do 05.04.2020. godine te za razdoblje od 23.02.2019. do 05.04.2019​. godine​​

Analiza podataka iz sustava fiskalizacije ​​​za dane od 24.02.2020. do 29.03.2020. godine te za razdoblje od 23.02.2019. do 29.03.2019. godine​

Analiza podataka iz sustava fiskalizacije za dane 24.02.2020. do 22.03.2020. godine te za razdoblje od 23.02.2019. do 22.03.2019. godine​​

​​Informacije iz sustava fiskalizacije za razdoblje od 24.02.2020. do 15.03.2020. godine u odnosu na razdoblje od 23.02.2019. do15.03.2019. godine


Potpore iz proljetnog vala epidemije

Ostvarivanje prava iz mjere Oslobođenje od podmirivanja poreznih obveza​

Prema odredbama članka 107.a Općeg poreznog zakona i članka od 71.l do 71.n Pravilnika o provedbi Općeg poreznog zakona porezni obveznici koji su zbog posebnih okolnosti u razdoblju od 20. ožujka do 20. lipnja 2020. u odnosu na isto razdoblje prethodne godine imali pad prihoda/primitaka najmanje 50%, ostvaruju pravo na primjenu mjere Oslobođenje od podmirivanja poreznih obveza.

Mjerom je određeno da će se porezni obveznik osloboditi od plaćanja obveza poreza i drugih davanja koje mu dospijevaju počevši od 1. travnja do 20. lipnja 2020. Iznimno, porezni obveznici koji su u prethodnoj godini ostvarili vrijednost isporuka dobara i usluga u iznosu većem od 7.500.000,00 kuna, bez poreza na dodanu vrijednost, na temelju podatka iz prijava Poreza na dobit za 2019. godinu djelomično će se osloboditi podmirivanja dospjelih poreznih obveza razmjerno postotku pada prihoda/primitka u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. 

Prema odredbama navedenih propisa ovom mjerom ne obuhvaćaju se sljedeće porezne obveze: poreza na dodanu vrijednost, carina i trošarina, doprinosa za obvezno mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje, poreza i prireza utvrđenih na konačne dohotke, naknada i davanja na igre na sreću, obveze po ranije sklopljenim upravnim ugovorima te reprogramirane obveze iz predstečajnih i stečajnih postupaka.

Porezni obveznici kojima je odobren zahtjev za odgodu plaćanja dospjelih poreznih obveza za ostvarivanje prava iz ove mjere ne podnose posebne zahtjeve. Porezna uprava će po službenoj dužnosti provesti ovu mjeru na temelju podataka kojima raspolaže. Međutim, kako je moguće da podaci kojima Porezna uprava raspolaže ne odražavaju stvarni pad prihoda/primitaka najmanje 50% te s obzirom na činjenicu da Porezna uprava trenutno ne raspolaže podacima za sve porezne obveznike, Porezna uprava ovim putem upućuje javni poziv korisnicima mjere za odgodu plaćanja dospjelih poreznih obveza za:

  1. Dostavu dokumentacije kojom dokazuju pada prihoda/primitaka u odnosu na podatke kojima raspolaže Porezna uprava
  2. Dostavu podataka o prihodima/primicima poreznih obveznika za koje Porezna uprava ne raspolaže podacima​

Porezni obveznici koji smatraju da udovoljavaju kriterijima u upućenom javnom pozivu, mogu u nadležnu ispostavu Porezne uprave dostaviti traženu dokumentaciju do 20. srpnja 2020. Dokumentacija se dostavlja na način i u roku prema dogovoru sa službenikom nadležne ispostave Porezne uprave. ​


Mogućnost o​bročne otplate odgođenih poreznih obveza

​​Po završetku razdoblja odgode plaćanja poreznih obveza uslijed posebnih okolnosti, porezni obveznici mogu za porezne obveze koje nisu u mogućnosti podmiriti po njihovom odgođenom dospijeću podnijeti zahtjev za obročnu otplatu, sukladno Pravilniku o provedbi Općeg poreznog zakona​ („Narodne novine“, broj 45/19, 35/20, 43/20, 50/20, 70/20, 74/20, 103/20, 114/20).

​Rok za podnošenje zahtjeva za obročnu otplatu odgođenih poreznih obveza, počevši od 24. lipnja 2020. godine, je najviše 5 dana od dospijeća odgođene porezne obveze koju porezni obveznik nije u mogućnosti podmiriti.

Obročna otplata se može odobriti u mjesečnim obrocima, na razdoblje od najduže  24 mjeseca, bez obračuna kamata za vrijeme trajanja obročne otplate.

Zahtjev za obročnu otplatu odgođenih poreznih obveza​ se podnosi putem sustava e-Porezna​, počevši od 24. lipnja 2020. godine. Iznimno, porezni obveznici koji nisu korisnici sustava e-Porezna, zahtjev mogu podnijeti putem servisa „Pišite nam“ ​(odabir teme: ePorezna - JPPU, odabir podteme: Zahtjev za obročnu otplatu).

Više informacija o obročnoj otplati odgođene porezne obveze te načinu podnošenja zahtjeva dostupno je na stranici Najčešće postavljena pitanja - posebne mjere zbog izvanrednog stanja izazvanog širenjem virusa COVID-19​.​


Očuvanje radnih mjesta - potpora za poduzetnike u djelatnostima pogođenim koronavirusom (COVID-19)​​​​

​​

Mjere plaćanja poreza za vrijeme trajanja posebnih okolnosti

Travanjski paket mjera podupiru dodatne promjene Općeg poreznog zakona​ (NN 42/20​) i Pravilnika o provedbi Općeg poreznog zakona​ (NN 43/20). 

Njima se omogućuje pomoć poreznim obveznicima s poteškoćama u poslovanju uslijed nastupa posebnih okolnosti da u jednostavnom i žurnom postupku postignu primjereni način podmirivanja poreznih obveza. 

Nove mjere pomoći:

  • sufinanciranje plaća uz oslobođenje obveze plaćanja javnih davanja 

  • oslobođenje podmirivanja poreznih obveza u cijelosti ili djelomično poreznim obveznicima kojima je zabranjen, onemogućen ili otežan rad 

  • mogućnost odgode plaćanja dospjele obveze PDV-a (Uputa o odgodi i plaćanju PDV-a)

  • ​produženje roka za podnošenje prijave i plaćanje obveze poreza na dobit za 2019. godinu​​

  • ovršni postupak u posebnim okolnostima

  • promjene u vezi PDV-a pri uvozu i oslobođenje od PDV-a za donacije

​Dodatne informacije i odgovore na pitanja vezana uz mjere pomoći potražite na stranici NAJČEŠĆE POSTAVLJENA PITANJA - POSEBNE MJERE ZBOG IZVANREDNOG STANJA IZAZVANOG ŠIRENJEM VIRUSA COVID-19​


Nova procedura (podtema) za podnošenje obrazaca za dodjelu/ukidanje ovlaštenja u sustavu ePorezna putem Internet forme "Pišite nam" – iznimno u vrijeme trajanja mjera zaštite od koronavirusa (COVID-19)

Iznimno i u svrhu preventivnih mjera zaštite od bolesti uzrokovanih koronavirusom (COVID-19) punomoći za dodjelu ovlaštenja (ili druge obrasce za dodjelu i/ili ukidanje ovlaštenja) mogu se predati putem Internet forme „Pišite nam“. U formi „Pišite nam“ potrebno je odabrati temu „ePorezna – JPPU“ i podtemu „Podnošenje obrazaca za dodjelu/ukidanje ovlaštenja“.

Podsjećamo sve građane i poduzetnike kako prijavom u sustav ePorezna mogu sami upravljati ovlaštenjima i na taj način dodjeljivati ovlaštenja drugoj osobi te nije potrebno donositi obrazac punomoći u Ispostavu Porezne uprave niti je potrebno slati zahtjev/upit putem Internet forme „Pišite nam“. Također, dodjeljivati ovlaštenja mogu i svi oni korisnici koji imaju od ranije ovlaštenje za „Upravljanje ovlaštenjima“. Sve o upravljanju i dodjeli ovlaštenja možete pronaći u ovoj Uputi​.​

Nova procedura za slanje Zahtjeva za određivanjem i dodjeljivanjem Osobnog identifikacijskog broja (OIB-a) stranim osobama, a iznimno u vrijeme trajanja mjera zaštite od koronavirusa (COVID-19)​​

Mogućnost smanjenja visine mjesečnih predujmova poreza na dobit odnosno dohodak​

Porezni tretman naknade troškova prijevoza u situaciji posebnih okolnosti​​


Obavijest obveznicima fiskalizacije o postupanju kod prijave podataka o privremenom zatvaranju poslovnica ili promjene radnog vremena

​​Obveznici fiskalizacije u skladu sa Zakonom o fiskalizaciji u prometu gotovinom dužni su dostavljati podatke o svim poslovnim prostorima u kojima se obavlja djelatnost, pa tako i podatke o radnom vremenu i radnim danima te privremenom zatvaranju ​poslovnih prostora. Podaci se dostavljaju elektroničkim putem korištenjem elektroničkog servisa Porezne uprave ePorezna ili iznimno podnošenjem obrasca nadležnoj ispostavi Porezne uprave i to prije nastupa promijenjenih okolnosti.

Nakon pojave koronavirusa (COVID-19) poslovanje određenih poduzetnika odvija se u otežanim uvjetima, što dovodi do privremenih zatvaranja poslovnica ili do promjene radnog vremena uzrokovanih preporukama nadležnih službi ili odlukama jedinica lokalnih samouprava ili radi vlastitih potreba. Navedene promjene radnih dana i radnog vremena, kao i privremenog zatvaranja poslovnih prostora, u skladu sa zakonskim odredbama potrebno je dostaviti propisanim načinom.

Uvažavajući ove posebne okolnosti koje utječu na pravovremeno ispunjenje obveza poreznih obveznika,  Porezna uprava upućuje obveznike fiskalizacije koji dostavljaju podatke o promjenama radnog vremena i radnih dana te podatke o privremenom zatvaranju s vremenskim odmakom (radi nastupa ovih objektivnih okolnosti) da u predviđenom polju Napomena – napišu od kada se ta promjena stvarno primjenjuje.​​