Aktualno

18.

prosinca

2002.

Financiranje jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

Hrvatski Sabor donio je Zakon o izmjenama Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. Izmjene Zakona objavljene su u ˝Narodnim novinama˝ br. 150/02 od 17. prosinca 2002. godine i primjenjuju se ...

Pročitajte više

18.

prosinca

2002.

Porez na premije osiguranja od automobilske odgovornosti i premije kasko osiguranja cestovnih vozila

​25. prosinca stupa na snagu Zakon o porezu na premije osiguranja od automobilske odgovornosti i premije kasko osiguranja cestovnih vozila. Zakon je objavljen u Narodnim novinama 150/02, primjenjuje se od 1. siječnja 2003. god ...

Pročitajte više

11.

prosinca

2002.

Doprinosi za obvezna osiguranja

18. prosinca 2002. stupa na snagu Zakon o doprinosima za obvezna osiguranja. Tekst novog zakona možete pronaći u našoj bazi propisa.

Pročitajte više

22.

listopada

2002.

Carinske, porezne i druge olakšice stranih diplomatskih i konzularnih predstavništava

​Izmijenjena je Odluka o carinskim, poreznim i drugim olakšicama stranih diplomatskih i konzularnih predstavništava u Republici Hrvatskoj. Njezin pročišćeni tekst možete pronaći ovdje…

Pročitajte više

18.

listopada

2002.

Prava hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji

26. listopada stupaju na snagu Zakon o izmjeni i Zakon o dopuni Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji. Pročišćenu verziju tog Zakona možete pogledati u bazi propisa.

Pročitajte više

13.

kolovoza

2002.

Naplata dospjelih a nenaplaćenih poreza, carina, doprinosa i državnih jamstava

​Vladinom Uredbom izmijenjen je i dopunjen Zakon o naplati dospjelih a nenaplaćenih poreza, carina, doprinosa i državnih jamstava.

Pročitajte više

31.

srpnja

2002.

Uplata proračunskih prihoda, obveznih doprinosa i prihoda za financiranje drugih javnih prihoda

Izmijenjen je i dopunjen način uplaćivanja proračunskih prihoda, obveznih doprinosa i prihoda za financiranje drugih javnih prihoda. Dodani su i novi uplatni računi.

Pročitajte više

24.

srpnja

2002.

Područja posebne državne skrbi

​Izmijenjen je i dopunjen Zakon o područjima posebne državne skrbi.

Pročitajte više

24.

srpnja

2002.

Igre na sreću i nagradne igre

Stupio je na snagu Zakon o priređivanju igara na sreću i nagradnih igara.

Pročitajte više

23.

srpnja

2002.

Porezni priručnici i brošure

​Na ovoj stranici ponuđeni su porezni priručnici i brošure kojima je osnovni cilj poreznim obveznicima na jednostavan i razumljiv način objasniti njihova prava i obveze koja proizlaze iz važećeih propisa u svezi oporezivanja. ...

Pročitajte više

19.

lipnja

2002.

Zatezne kamate

Smanjena je godišnja stopa zateznih kamata na iznos duga s 18 % na 15 %. Na više plaćene iznose javnih prihoda zatezne kamate se obračunavaju i plaćaju po zateznoj kamati od 7,5 % godišnje.

Pročitajte više

30.

travnja

2002.

Brdsko-planinska područja

​Stupio je na snagu Zakon o izmjenama i dopunama Zakonao brdsko-planinskim poručjima.

Pročitajte više

23.

ožujka

2002.

Novi uplatni računi

Stupila je na snagu Naredba o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za financiranje javnih potreba u 2002. godini. Ova naredba se primjenjuje od 1.04.2002. godine.

Pročitajte više

13.

veljače

2002.

Novi porezni obrasci

​Propisani su obrasci E-PAO i IZ-PAO za evidentiranje i izvješćivanje o obračunanom i plaćenom porezu na premije osiguranja od automobilske odgovornosti.

Pročitajte više

6.

veljače

2002.

Novi porezni poticaji

Zakonom o brdsko-planinskim područjima propisani su novi porezni poticaji za ulaganja na tim područjima.

Pročitajte više

3.

veljače

2002.

Automati za zabavne igre

​Propisani su oblik i boje naljepnice (markice) za automate za zabavne igre.

Pročitajte više

27.

prosinca

2001.

Proizvodnja i prerada duhana

Izmijenjene su dopuštene visine manjka, kala, rasipa i loma.

Pročitajte više

24.

prosinca

2001.

Prestaje važiti Zakon o igrama na sreću i zabavnim igrama

​Ovaj Zakon prestaje važiti 1.01.2002. godine.

Pročitajte više

24.

prosinca

2001.

Objavljen je Zakon o naplati dospjelih a nenaplaćenih poreza, carina, doprinosa i državnih jamstava

Uređeni su uvjeti i način naplate i plaćanja državnih prihoda, doprinosa i državnih jamstava.

Pročitajte više

24.

prosinca

2001.

Udio države u porezu na dohodak

​Ispravljena je tiskarska pogreška u NN br. 107/01.

Pročitajte više