Aktualno

9.

travnja

2021.

Izvješće o uplatama

​​​​Izvješće o uplatama poreznih obveznika koji su brisani sa liste dužnika jer su svoj dug podmirili u cijelosti i poreznih obveznika koji se nalaze na listi dužnika, a čiji je dug temeljem izvršenih uplata postao niži od iz ...

Pročitajte više

8.

travnja

2021.

Podnesena kaznena prijava zbog sumnje u protupravno stečenu imovinsku korist

​​Samostalni sektor za financijske istrage Porezne uprave je u koordinaciji s USKOK-om i suradnji sa PNUSKOK-om podnio kaznenu prijavu protiv četiri fizičke osobe zbog primanja i davanja mita i pomaganja u primanju mita iz čla ...

Pročitajte više

6.

travnja

2021.

Prikaz podataka iz sustava fiskalizacije

​Analiza podataka iz sustava fiskalizacije u 2019., 2020. i 2021. godini dostupna je​  ovdje​.​​​ U razdoblju od 29.03.​​2021. do 0​4.04.2021. u odnosu na isto razdoblje 2020. godine, bilježi se: porast broja ra ...

Pročitajte više

2.

travnja

2021.

​​​Izvješće o uplatama

​​​​Izvješće o uplatama poreznih obveznika koji su brisani sa liste dužnika jer su svoj dug podmirili u cijelosti i poreznih obveznika koji se nalaze na listi dužnika, a čiji je dug temeljem izvršenih uplata postao niži od izn ...

Pročitajte više

1.

travnja

2021.

Prikaz podataka iz sustava fiskalizacije

​Analiza podataka iz sustava fiskalizacije, broj i iznos računa za sve djelatnosti i određene specifične djelatnosti, na mjesečnoj razini, na nivou Republike Hrvatske, za razdoblje od 01.01. 2015. godine do 31.03. 2021. godin ...

Pročitajte više

30.

ožujka

2021.

Nastavak mjera za očuvanje radnih mjesta za ožujak 2021.

​​​Poduzetnici kojima je ​na dan 1. ožujka 2021. ​bio obustavljen​ ili ograničen​ rad i kojima je pad prihoda/primitaka u ožujku 2021. u odnosu na ožujak 2019. bio minimalno 60% ostvaruju pravo na nadoknadu svih ili ...

Pročitajte više

29.

ožujka

2021.

Prikaz podataka iz sustava fiskalizacije

​Analiza podataka iz sustava fiskalizacije u 2019., 2020. i 2021. godini dostupna je​ ovdje​.

Pročitajte više

29.

ožujka

2021.

Posebni postupci oporezivanja za usluge i prodaju dobara na daljinu

​​Države članice imaju obvezu uskladiti svoje nacionalno zakonodavstvo na području PDV-a s odredbama Direktive Vijeća (EU) 2017/2455 i Direktive Vijeća (EU) 2019/1995 koje se primjenjuju od 1. srpnja 2021. te je zbog toga izmi ...

Pročitajte više

29.

ožujka

2021.

Ispostava Poreč-Parenzo zatvorena zbog epidemiološke situacije

Ispostava Poreč-Parenzo, u Poreču, M. Vlašića 20,  zatvorena je do 06. travnja 2021. godine zbog epidemiološke situacije, te se mole porezni obveznici da se za sve hitne informacije obrate na telefone:  052 3793 ...

Pročitajte više

26.

ožujka

2021.

​​Izvješće o uplatama

​​​Izvješće o uplatama poreznih obveznika koji su brisani sa liste dužnika jer su svoj dug podmirili u cijelosti i poreznih obveznika koji se nalaze na listi dužnika, a čiji je dug temeljem izvršenih uplata postao niži od izno ...

Pročitajte više

25.

ožujka

2021.

Smanjuje se prirez porezu na dohodak za Grad Otok

​Odlukom o izmjeni Odluke o porezima Grada Otoka smanjuje se prirez porezu na dohodak sa 10% na 5%. Odluka je objavljena u "Narodnim novinama" br. 29/21. ​​Tablicu važećih stopa prireza porezu na dohodak s izmj ...

Pročitajte više

22.

ožujka

2021.

Prikaz podataka iz sustava fiskalizacije

​​​Analiza podataka iz sustava fiskalizacije u 2019., 2020. i 2021. godini dostupna je ovdje​.​​​

Pročitajte više

19.

ožujka

2021.

Izvješće o uplatama

​Izvješće o uplatama poreznih obveznika koji su brisani sa liste dužnika jer su svoj dug podmirili u cijelosti i poreznih obveznika koji se nalaze na listi dužnika, a čiji je dug temeljem izvršenih uplata postao niži od iznos ...

Pročitajte više

18.

ožujka

2021.

Ukida se prirez porezu na dohodak za Grad Vodice

​​Odlukom o izmjenama Odluke ​o gradskim porezima Grada Vodica ukida se prirez ​porezu na dohodak. Odluka je objavljena u Narodnim novinama br. 27/21. Tablicu važećih stopa prireza porezu na dohodak s izmjenom ​možet ...

Pročitajte više

18.

ožujka

2021.

Obveza podnošenja Obrasca PP-MI-PO u 2021. godini sukladno propisanim odredbama u vezi poreza na potrošnju u odlukama jedinica lokalne samouprave (JLS)

Ako neka JLS odluči uvesti porez na potrošnju sukladno odredbama Zakona o lokalnim porezima („Narodne novine“, br. 115/16. i 101/17.; dalje: ZLP), predstavničko tijelo JLS donošenjem odluke propisuje visinu stope poreza n ...

Pročitajte više

17.

ožujka

2021.

Produžen rok za podnošenje prijave poreza na dobit za 2020. godinu

​​Pravilnikom o dopunama Pravilnika o provedbi Općeg poreznog zakona​ (NN 26/21) koji je stupio na snagu 13. ožujka 2021. produžen je rok za podnošenje Prijave poreza na dobit i pripadajućih obrazaca i izvješća. Za porezno raz ...

Pročitajte više

16.

ožujka

2021.

Izdavanje rješenja iznajmljivačima - građanima

​Porezna uprava će iznajmljivačima - građanima izdati nova rješenja zbog izmijenjenih uvjeta utvrđivanja godišnjeg paušalnog dohotka koja ne utječu na obvezu poreza na dohodak osim ako je temeljem odluke JLS-a donesene tijeko ...

Pročitajte više

15.

ožujka

2021.

​Prikaz podataka iz sustava fiskalizacije

​​​Analiza podataka iz sustava fiskalizacije u 2019., 2020. i 2021. godini dostupna je ovdje.​​​​

Pročitajte više

12.

ožujka

2021.

Izvješće o uplatama

​​Izvješće o uplatama poreznih obveznika koji su brisani sa liste dužnika jer su svoj dug podmirili u cijelosti i poreznih obveznika koji se nalaze na listi dužnika, a čiji je dug temeljem izvršenih uplata postao niži od izno ...

Pročitajte više

8.

ožujka

2021.

Prikaz podataka iz sustava fiskalizacije

​​Analiza podataka iz sustava fiskalizacije u 2019., 2020. i 2021. godini dostupna je ovdje.​​​

Pročitajte više