Najčešće postavljena pitanja (FAQ) - Stope PDV-a

 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Na službenim internetskim stranicama Europske unije:

http://ec.europa.eu/taxation_customs/index_en.htm

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ne, svaka država članica može sama odrediti koje će stope PDV-a imati, međutim najniža snižena stopa koja se primjenjuje samo na određene proizvode i usluge ne smije biti niža od 5%, a najniža standardna stopa ne smije biti niža od 15%)

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

U vezi s navedenim naglašavamo da je Ustavni sud Republike Hrvatske donio Rješenje (objavljeno u Narodnim novinama broj 99/13 objavljenim 31. srpnja 2013.) kojim se privremeno obustavlja izvršenje svih pojedinačnih akata koji se donose i radnji koje se poduzimaju na temelju članka 38. stavka 2. točke g) Zakona o PDV-u u dijelu koji glasi „u opsegu od najmanje 25.000 riječi u primjerku dnevnog izdanja“. Naime, u Zaključku navedenog Rješenja istaknuto je sljedeće: „Promotre li se zajedno članak 38. stavak 2. točka g) u sadržaju koji je utvrđen u točki 7.1. obrazloženja ovog rješenja i stavak 3. točka c) ZoPDV-a, proizlazi da će se prvi dan nakon objave ovog rješenja u »Narodnim novinama« povećati po prirodi stvari broj novina za koje njihovi nakladnici obračunavaju i plaćaju PDV po sniženoj stopi 5% jer će u okvir članka 38. stavka 2. točke g) ZoPDV-a za vrijeme važenja ovog rješenja ulaziti sve novine novinskih nakladnika koji imaju statut medija, otisnute na papiru koje izlaze dnevno i kao opće-informativni tisak objavljuju novinarske autorske tekstove, neovisno o broju riječi. U toj mjeri će se istodobno smanjiti opseg predmeta primjene članka 38. stavka 3. točke c) ZoPDV-a koji uređuje obračun i plaćanje PDV-a po stopi 10%. Zaštita objektivnog sustava vrijednosti koji je utjelovljen u članku 38. stavcima 1. i 2. Ustava opravdava takvu privremenu mjeru.“

Stoga, u skladu s navedenim Rješenjem proizlazi da se ono počinje primjenjivati 1. kolovoza 2013. godine. To znači da se do donošenja konačne odluke, sve novine novinskog nakladnika koji ima statut medija, otisnute na papiru koje izlaze dnevno i kao opće-informativni tisak objavljuju novinarske autorske tekstove, osim onih koje u cijelosti ili većim dijelom sadrže oglase ili služe oglašavanju, od 1. kolovoza 2013. oporezuju PDV-om po stopi 5% neovisno o broju riječi.

 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------